Sitemap | Roodenburgerstraat 1A | Oosterkerkstraat 1, 2312 SN Leiden, 2313 HH Leiden

Kwaliteit en privacy

Kwaliteit 

We zijn gehouden aan de beroepscode, waaronder het beroepsgeheim en de wet die het tuchtrecht regelt. De lidmaatschappen en registraties zijn een garantie voor de bewaking van de deskundigheid en kwaliteit.

Tijdens vakanties of ziekte wordt er indien nodig door de collega's in de praktijk waargenomen. De wachttijd kan per behandelaar variëren; in overleg kan er doorverwezen worden naar een van de collega's in de praktijk. De actuele wachttijd kunt u vinden bij de individuele informatie onder de knop wachttijden.

Na afloop van de behandeling zal ik u vragen een evaluatieformulier of klanttevredenheidsonderzoek in te vullen. De gegevens gebruiken we om onze zorg te optimaliseren.

Indien u ontevreden bent over de service of de hulpverlening kunt u dat bij uw psycholoog/psychiater aankaarten. Uw klacht zal serieus genomen worden en er zal getracht worden samen tot een oplossing te komen. Indien er niet tot een oplossing van de klacht gekomen kan worden bestaat er een mogelijkheid om  voor de psychologen een beroep te doen op de klachtenfunctionaris van de LVVP. U vindt hier meer informatie over de klachten- en geschillenregeling in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz).

Ook voor zelfstandig gevestigde psychiaters bestaat een klachtenregeling, waarbij een beroep gedaan kan worden op de klachtenfunctionaris van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.
 
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.  U kunt deze inzien op de praktijk, danwel via de onderstaande link bekijken.

Kwaliteitsstatuut Judith van Gils
Kwaliteitsstatuut Mariëlle van der Poel
Kwaliteitsstatuut Suzanne Stil
Kwaliteitsstatuut Tijs Bruna
Kwaliteitststatuut Helen Winkel
Kwaliiteitsstatuut Lucie Timmers

Privacy

Met de door u verstrekte gegevens wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk omgegaan. Uw gegevens zullen niet zonder uw nadrukkelijke toestemming aan derden worden doorgegeven. We zullen u om  toestemming vragen voor een eventuele uitwisseling van informatie met uw huisarts of andere hulpverleners.

De algemene verordening van gegevensbescherming (AVG) is op 25 mei 2018 van kracht gegaan voor een ieder die persoonsgegevens verwerkt. Wij zijn hier ook aan gehouden. Hieronder treft u een link naar onze privacyverklaringen. 

Privacyverklaring J. van Gils
Privacyverklaring Marielle van der Poel
Privacyverklaring Suzanne Stil
Privacyverklaring Tijs Bruna
Privacyverklaring Helen Winkel
Privacyverklaring Lucie Timmers

©2020 Praktijk Kern Leiden