Sitemap | Roodenburgerstraat 1A, 2313 HH Leiden | Oosterkerkstraat 1, 2312 SN Leiden

Kosten

Kosten

De financiering van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wordt op basis van de ernst en complexiteit van de problematiek onderverdeeld in:
  • Huisartsenzorg en praktijkondersteuning (HA en POH GGZ)
  • Generalistische Basis GGZ (GB GGZ)
  • Specialistische GGZ (S GGZ)
De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige stoornissen en de behandeling zal daarin vrij kortdurend zijn. De Specialistische GGZ is bedoeld voor problemen van meer complexe aard waarvoor gespecialiseerde of langerdurende behandeling nodig is.

Binnen Praktijk Kern werken de psychologen Marielle v.d. Poel, Suzanne Stil en Judith van Gils in de Generalistische Basis GGZ en Lucie Timmers in de Generalistische en Specialistische GGZ. De psychiaters Tijs Bruna en Helen Winkel werken voornamelijk in de Specialistische GGZ.

Basisverzekering
Uw behandeling bij de psycholoog of psychiater wordt vanuit uw basisverzekering betaald als u voldoet aan de criteria die daarvoor bepaald zijn. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico. Binnen de GBGGZ zal op basis van de ernst van uw klachten de vergoede behandelduur worden vastgesteld: Kort (3-5 gesprekken ), Middel (5-8 gesprekken), Intensief (9-12 gesprekken) of Chronisch.

Verwijsbrief
Om in aanmerking te komen voor vergoeding vanuit uw basisverzekering is een verwijsbrief van uw huisarts nodig waarop de reden van verwijzing (psychische stoornis of een vermoeden hiervan) en dat u verwezen wordt naar de GBGGZ of SGGZ vermeld staat. Ook dient de AGB-code van de verwijzende arts op de brief te staan.

Eigen risico
Vergoeding van uw behandeling valt onder het verplichte eigen risico, dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. In 2021 is het eigen risico € 385 per persoon.
Worden alle stoornissen vergoed vanuit de basisverzekering?
Nee, niet allemaal. Aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, en een aantal andere stoornissen zijn uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. De cliënt zal de behandeling hiervoor zelf moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering. Informeer bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling vergoed wordt voordat u begint aan het traject.

Wie betaalt de rekening?
Binnen Praktijk Kern hebben we met zo goed als alle verzekeraars contracten afgesloten en wordt de rekening gedeclareerd bij uw verzekering. Indien u de behandeling zelf moet betalen ontvangt u van ons een rekening.

Tarieven behandeling
Informatie over kosten/tarieven kunt u vinden bij de individuele informatie van de verschillende behandelaars onder het kopje kosten.

Tijdige afmelding
Zorgverzekeraars vergoeden alleen als een behandeling heeft plaatsgevonden. Bent u verhinderd? Informeer dan minimaal 24 uur van te voren uw behandelaar anders dient u de zitting zelf te betalen.
©2022 Praktijk Kern Leiden