Sitemap | Roodenburgerstraat 1A, 2313 HH Leiden | Oosterkerkstraat 1, 2312 SN Leiden

Kosten

Kosten

De financiering van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wordt op basis van de ernst en complexiteit van de problematiek onderverdeeld in:
  • Huisartsenzorg en praktijkondersteuning (HA en POH GGZ)
  • Generalistische Basis GGZ (GB GGZ)
  • Specialistische GGZ (S GGZ)
De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige stoornissen en de behandeling zal daarin vrij kortdurend zijn. De Specialistische GGZ is bedoeld voor problemen van meer complexe aard waarvoor gespecialiseerde of langerdurende behandeling nodig is.

Binnen Praktijk Kern werken de psychologen Marielle v.d. Poel, Suzanne Stil, Judith van Gils en Ilse van Kuilenburg in de Generalistische Basis GGZ en Lucie Timmers in de Generalistische en Specialistische GGZ. 

Basisverzekering
Uw behandeling bij de psycholoog wordt vanuit uw basisverzekering vergoed als u voldoet aan de criteria die daarvoor bepaald zijn. En als de behandelaar een contract heeft met de betreffende zorgverzekeraar. 

Verwijsbrief
Om in aanmerking te komen voor vergoeding vanuit uw basisverzekering is een verwijsbrief van uw huisarts of het JeugdTeam nodig. Daarop moet vermeld staan; de reden van verwijzing (psychische stoornis of een vermoeden hiervan) en dat u verwezen wordt naar de GBGGZ of SGGZ. 

Eigen risico
Vergoeding van uw behandeling valt onder het verplichte eigen risico, dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. In 2024 is het eigen risico € 385,- per persoon.
Worden alle stoornissen vergoed vanuit de basisverzekering?
Nee, niet allemaal. Aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, en een aantal andere stoornissen zijn uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. De cliënt zal de behandeling hiervoor zelf moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering. Informeer bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling vergoed wordt voordat u begint aan het traject.

Wie betaalt de rekening?
Binnen Praktijk Kern sluit iedere behandelaar apart contracten af met de zorgverzekeraar. Kijk op de individuele pagina van de behandelaar met welke zorgverzekeraars contracten zijn afgesloten. Als er een contract met uw zorgverzekeraar is afgesloten wordt de rekening direct gedeclareerd bij uw verzekering. Indien uw behandelaar geen contract heeft ontvangt u zelf de rekening en kunt u deze declareren bij uw verzekeraar. Indien u de behandeling zelf moet betalen ontvangt u van een rekening.

Tarieven behandeling
Informatie over kosten/tarieven kunt u vinden bij de individuele informatie van de verschillende behandelaars onder het kopje kosten.

Tijdige afmelding
Zorgverzekeraars vergoeden alleen als een behandeling heeft plaatsgevonden. Bent u verhinderd? Informeer dan minimaal 24 uur van te voren uw behandelaar anders dient u de zitting zelf te betalen.
©2024 Praktijk Kern Leiden