Sitemap | Roodenburgerstraat 1A, 2313 HH Leiden | Oosterkerkstraat 1, 2312 SN Leiden

Kosten

Financiering geestelijke gezondheidszorg

De GGZ wordt onderverdeeld in:
  • Huisartsenzorg en praktijkondersteuning (HA en POH GGZ)
  • Generalistische Basis GGZ (GB GGZ)
  • Gespecialiseerde of Specialistische GGZ (SGGZ)
De psychiatrische hulp die door mij verleend wordt valt voornamelijk onder de SGGZ.

Behandeling in de Specialistische GGZ

De Specialistische GGZ is bedoeld voor mensen met wat complexer stoornissen of stoornissen die met medicatie behandeld worden. De behandeling wordt volledig vergoed vanuit uw basisverzekering. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico. Dit geldt ook voor de kosten van medicijnen.

Eigen risico

Vergoeding van uw behandeling valt onder het verplichte eigen risico, dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. In 2020 is het eigen risico € 385 per persoon (als u niet gekozen heeft voor een hoger eigen risico).

Verwijsbrief

Om in aanmerking te komen voor vergoeding vanuit uw basisverzekering is een verwijsbrief van uw huisarts nodig waarin de reden van verwijzing staat en dat u verwezen wordt naar de Specialistische GGZ (zie ook aanmeldingen .)

Zorgverzekeraars

Behalve met Menzis en Anderzorg heb ik voor 2020 met zo goed als alle verzekeraars contracten afgesloten. Als u bij Menzis of Anderzorg verzekerd bent, krijgt u slechts een beperkt deel van de kosten terug. U kunt zich tot deze verzekeraars zelf wenden om te vragen waar u eventueel goedkoper terecht kan.

Verder hebben sommige verzekeraars een “budgetplafond” opgelegd. Dit zou kunnen betekenen dat ik in de tweede helft van het jaar patiënten verzekerd bij deze verzekeraars niet meer in behandeling zou kunnen nemen. U kunt in dat geval bij uw zorgverzekeraar informeren waar u wel terecht kan

Tarieven bij no show

Indien u een afspraak korter dan 24 uur tevoren afzegt of afspraken niet nakomt, krijgt u zelf een rekening die niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar. Afhankelijk van de geplande tijd bedraagt deze rekening 45 tot 90 euro.
©2024 Praktijk Kern Leiden