Sitemap | Roodenburgerstraat 1A | Oosterkerkstraat 1, 2312 SN Leiden, 2313 HH Leiden

Werkwijze

U kunt alleen worden verwezen door uw huisarts of bedrijfsarts. Uw psycholoog of psychotherapeut kan wel een verwijzing adviseren. Het is van belang dat u een verwijzing heeft voor de specialistische GGZ, anders wordt de behandeling niet vergoed door de zorgverzekeraar. Behandeling bij mij in de basisGGZ wordt slechts door een enkele verzekeraar vergoed.

In het eerste gesprek (duur ongeveer een uur) inventariseer ik de klachten en zal ik ook een en ander over uw achtergrond vragen om een compleet beeld te krijgen. Zo mogelijk doe ik U aan het eind van het gesprek een voorstel voor een behandeling (behandelplan) of geef ik U een advies welke stappen verder te ondernemen. Soms is het moeilijk om al tot een conclusie te komen en dan nodig ik U uit voor een of meerdere vervolggesprekken.

U kunt bij mij terecht met allerhande klachten, bijvoorbeeld klachten passend bij depressieve stoornissen, angststoornissen, eetstoornissen, ADHD, autismespectrum stoornissen en persoonlijkheidsproblemen.

Afhankelijk van uw vraag en de diagnose behandel ik door middel van gesprekken (psychotherapie) en/of medicatie. Gezien mijn beperkte beschikbaarheid behandel ik geen mensen die ernstig in crisis zijn, 24 uurs bereikbaarheid nodig hebben, erg suïcidaal zijn, heel erg in de war zijn of bij wie verslavingsproblemen op de voorgrond staan.
©2020 Praktijk Kern Leiden