Sitemap | Roodenburgerstraat 1A, 2313 HH Leiden | Oosterkerkstraat 1, 2312 SN Leiden

Aanmelding

Aanmelding

NB de praktijk heeft helaas momenteel een aanmeldstop. 


Je kunt jezelf (of je kind) bij mij aanmelden met een verwijsbrief (BGGZ) van de huisarts of het Jeugd Team (JT). Dit kan via Zorgdomein, per email (info@gzvankuilenburg.nl) of via het contactformulier op deze website.

Eventueel kan vooraf ook telefonisch contact worden gezocht (06-83593253) voor overleg op het spreekuur (maandag en woensdag 8.00-8.30 uur).  

Je kunt bij mij terecht voor verschillende psychische klachten, problemen en stoornissen, bijvoorbeeld angsten, somberheid of stemmingswisselingen, dwang, trauma gerelateerde klachten, lichamelijke klachten waar geen oorzaak voor gevonden kan worden, eetproblemen en/of overgewicht, slaapproblemen, ADHD, emotieregulatie problemen, overspannenheid of burn-out, rouwverwerking, levensfasegebonden problemen, milde middelen- of gedragsverslavingen.

Ook voor bevallingsgerelateerde trauma's en begeleiding in het proces daarom heen, kun je bij mij terecht. Naast specialisatie in trauma, ben ik ook gespecialiseerd in emotieregulatie problemen, ADHD coaching en overspannenheid / burn-out. 

Naast GGZ zorg is het ook mogelijk coachingstrajecten te volgen op gebied van leefstijltraining en - verandering (vanuit positieve psychologie), i.c.m. stress management, voeding, sport- en beweegprogramma's. Deze zorg valt echter niet altijd binnen de vergoeding van de zorgverzekering. 

Niet alle problemen en stoornissen (bijv. aanpassingsstoornissen, relatieproblemen) vallen onder de GGZ-verzekerde zorg. Coaching op gebied van leefstijl, voeding, sport en beweging valt ook buiten de verzekerde zorg. 

See below for English treatment possibilities.

Ik zal na aanmelding een korte telefonische intake (ca. 15 minuten) uitvoeren om te vragen naar de hulpvraag en klachten en een eerste afspraak te plannen voor een intake/kennismakingsgesprek. Per mail wordt een vragenlijst en verdere informatie (algemene voorwaarden, privacy) over de praktijk toegezonden. Ook stuur ik een aanmeld- en toestemmingsformulier op.
Bij kinderen jonger dan 16 jaar dienen beide (gezaghebbende) ouders te ondertekenen en dient tenminste één van de ouders bij het intakegesprek aanwezig te zijn.
Het is prettig als u het aanmeldingsformulier en de toestemmingsverklaring voor onze eerste afspraak kunt terugsturen (via ZIVVER). 

Als zorgaanbieder ben ik verplicht om het burgerservicenummer (BSN) op te nemen in het elektronisch dossier en te gebruiken bij eventuele gegevensuitwisseling. Dit betekent dat je (of je kind) een geldig identiteitsbewijs mee dienen te nemen naar de eerste afspraak.

Eerste afspraak
Mee te nemen op de intake: 
* Geldig legitimatiebewijs (identiteitskaart, paspoort, rijbewijs)
* Zorgverzekeringspas of -polis (nummer)
* Verwijzing van de huisarts (of het JeugdTeam)
* Per mail toegestuurde vragenlijst en (ingevulde) formulieren
* Bij < 16 jaar: ondertekening of machtiging van beide (gezaghebbende) ouders 

Na ongeveer 1 à 2 gesprekken (intake) bespreken we, op basis van de verzamelde gegevens, of je op de juiste plek bent of dat doorverwijzing noodzakelijk is. Op basis van de diagnose, de ernst en complexiteit van je probleem wordt een inschatting gemaakt van de behandelduur. 

Vervolgens stellen we samen een behandelplan op, waarin de probleembeschrijving staat opgenomen, en ook het doel van de behandeling en hoe we daaraan gaan werken.
Soms is het zinvol om gezinsleden of partner één of meer keer uit te nodigen. Bij kinderen en jongeren nodig ik standaard de ouder(s) uit voor een gesprek.

Een behandelafspraak (consult) duurt 45-60 minuten. We werken samen aan verandering aan de hand van verschillende psychotherapeutische methodieken (zie werkwijze). Om een beeld te krijgen van het effect van de behandeling vraag ik voorafgaand, en aan het einde van de behandeling, om een klachtenlijst in te vullen. De beëindiging van de behandeling vindt in een afsluitend gesprek waarin we de behandeling evalueren en vooruit kijken naar wat eventueel (nog) nodig is. Het verloop van de behandeling wordt teruggekoppeld aan de verwijzer en eventuele door- of terugverwijzing kan worden geadviseerd. 

Behandelafspraken vinden binnen de praktijk plaats en, in overleg,  is beeldbellen ook een mogelijkheid. 

Onderzoek (diagnostisch) neemt meestal drie consulten in beslag. Daarnaast wordt er een gesprek gevoerd met een ouder of partner (ontwikkelingsanamnese).

Kinderen (vanaf de basisschoolleeftijd), jongeren en jongvolwassenen kunnen bij mij terecht voor diagnostiek en behandeling van diverse problemen en klachten, bijvoorbeeld angsten (sociale angst, faalangst, angst voor dieren of naalden), somberheid, stemmingswisselingen, spanning en stress, paniek, dwangklachten, traumagerelateerde- en PTSS klachten, problemen binnen de sociale omgang (autisme), slaap- en eetproblemen, school- of werkgerelateerde problemen (overbelasting, overspannenheid, concentratie problemen, planning- en overzichtsproblemen, uitstelgedrag), aandacht-, concentratie- en planningsproblemen (ADHD), persoonlijkheidsproblemen (onzekerheid, zelfbeeld, identiteit), milde verslavingsproblemen (bijv. overmatig gamen, blowen, alcohol drinken). 

Privacy
De door je of jullie verstrekte informatie wordt in vertrouwelijkheid behandeld (AVG). Zonder je of jullie toestemming wordt geen informatie aan derden verstrekt. 

Klachten
Wanneer je een klacht hebt of niet tevreden bent wil ik je vragen dit eerst met mij te bespreken, zodat we in overleg kunnen kijken of we er samen uitkomen. Wanneer je dit niet wenst kun je gebruik maken van de klachtenregeling via mijn beroepsvereniging LVVP. Je kunt bij mij aangeven dat je een klacht hebt en dan kan ik je een klachtenformulier verstrekken om contact op te nemen met de LVVP. 

http://www.praktijkkern.nl/bestanden/Information-English-spoken-treatment.pdf


©2024 Praktijk Kern Leiden