Sitemap | Roodenburgerstraat 1A, 2313 HH Leiden | Oosterkerkstraat 1, 2312 SN Leiden

Kosten

Financiering Geestelijke Gezondheidszorg

De financiering van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wordt op basis van de ernst en complexiteit van de problematiek onderverdeeld in: 
 • Huisartsenzorg en praktijkondersteuning (POH-GGZ)
 • Generalistische Basis GGZ (GB BGGZ)
 • Specialistische GGZ (SGGZ)
De psychologische hulp en behandeling door mij verleend valt onder de Generalistische Basis GGZ.

Behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ
De GB-GGZ is bedoeld voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met lichte tot matig-ernstige problemen en stoornissen en de behandeling zal daarin veelal kortdurend zijn. Tijdens het intake gesprek wordt op basis van de ernst van de klachten de vergoede behandelduur vastgesteld. 

Per 2022 is de wijze veranderd waarop psychologische behandelingen worden vergoed door de zorgverzekeraars. De kosten van behandeling worden volgens het Zorgprestatiemodel vergoed, en worden bepaald door de directe tijd (de tijd dat er daadwerkelijk contact is tussen behandelaar en cliënt). De indirecte tijd (dossiervoering, rapportage, brieven, uitwerking testmateriaal, administratie) is in het tarief opgenomen en deze tijd hoeft niet meer geregistreerd te worden. Er zal maandelijks worden gedeclareerd. Indien u verzekerd bent bij één van de verzekeraars waarmee ik geen contract heb, krijgt u de factuur toegestuurd en kunt u hem zelf declareren bij uw verzekeraar. 
De behandeling wordt vanuit de basisverzekering vergoed, als wordt voldaan aan de criteria die daar voor bepaald zijn. 

Eigen risico
Vergoeding van de behandeling valt onder het verplichte eigen risico. Voor 2023 is dit bepaald op 385 euro en dit wordt eerst aangesproken voordat de zorg vanuit het basispakket wordt vergoed. 

Verwijsbrief
Om in aanmerking te komen voor vergoeding vanuit de basisverzekering (> 18 jaar) of vanuit de gemeente (< 18 jaar) is een verwijsbrief van de huisarts nodig, waarin een verwijzing naar de Generalistische BasisGGZ (GB BGGZ) vermeld staat.
Daarnaast moet de reden van de verwijzing en/of diagnose waar de huisarts aan denkt, erin vermeld staan. De verwijsbrief kan door een huisarts via ZIVVER verstuurd worden naar Ilse van Kuilenburg (Praktijk Kern).
 • Bij kinderen en jeugdigen tot 18 jaar verloopt de vergoeding op verwijzing van de huisarts of Jeugd- en Gezinsteam via de gemeente. Indien ik budget heb ontvangen vanuit de gemeente, declareer ik rechtstreeks bij de gemeente, je/jullie ontvangen hiervan geen factuur. Wanneer je/jullie de rekening zelf wensen te betalen kunnen jullie dit in het intakegesprek aangeven. In dat geval gelden de tarieven zoals hieronder aangegeven.
 •  
 • Bij volwassenen (> 18 jaar verloopt vergoeding via (on)gecontracteerde zorg bij de zorgverzekering. Hier is een eigen risico aan verbonden. Bij aanmelding vraag ik je waar je verzekerd bent om na te gaan of de behandeling (gedeeltelijk) vergoed wordt door je zorgverzekering.  

Vergoeding zorg 2023
In 2023 heb ik met bijna alle zorgverzekeraars contracten afgesloten, behalve met de CZ-koepel (CZ, Nationale Nederlanden, OHRA) en VGZ.
Als je bij een van de verzekeraars verzekerd bent, dan ontvang je de factuur zelf en wordt een percentage van de kosten vergoed. Dit percentage is afhankelijk van de polis. Als je een restitutiepolis hebt, kun je het volledige bedrag bij de verzekering declareren. 
Voor de verzekeraars waarmee een contract is afgesloten zal de factuur rechtstreeks worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. 
ONVZ vergoed ook contactvrij de kosten grotendeels; belangrijk om van te voren even bij de verzekeraar na te vragen wat je kunt verwachten aan vergoeding. 

Daarbij dient rekening gehouden te worden met het verplichte eigen risico. 

Momenteel doorloop ik een procedure voor budget toewijzing door de gemeente (< 18 jaar), met ingang van 2023. 

Niet-vergoede zorg
Aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblemen en seksuele problemen zijn uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. Mocht daar sprake van zijn dan dient de behandeling hiervoor zelf betaald te worden, tenzij het eventueel vanuit het aanvullende pakket van de verzekering vergoed wordt. 
Informeer bij twijfel bij uw zorgverzekeraar of de behandeling vergoed wordt. 

Factuur
Wanneer er niet rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd kan worden, dan ontvang je maandelijks een factuur met het verzoek deze binnen 14 dagen te betalen.
Als het nodig is een herinnering te sturen wordt daarvoor per herinnering €10,00 aan administratie kosten in rekening gebracht. 

Afmelding en no show
Mocht je een afspraak niet na kunnen komen, dan wil ik je verzoeken dit binnen 24 uur vóór de geplande afspraak door te geven. Bij een niet nagekomen afspraak of een te late annulering wordt de tijd die voor jou (of je kind) gereserveerd werd in rekening gebracht middels een factuur. Deze afspraak wordt dan niet door de gemeente of de zorgverzekeraar vergoed.

Tarieven
Tarieven voor zorgverlening aan 18- zijn afhankelijk van de hulpvraag, duur van de behandeling en type behandeling (bijv. gezinsgesprekken, individuele therapie, EMDR) en kunnen worden opgevraagd en verstrekt bij aanmelding (telefonisch of via email). 

Mocht je ziektekostenverzekeraar de kosten niet (meer) vergoeden of je besluiten de behandeling zelf te betalen, dan worden de volgende tarieven gehanteerd voor 18+ zorg;
(binnen Tarieven NZA Gezondheidszorgpsycholoog Wet BIG, artikel 3, 2023)
 • Therapie consult (45 minuten; live of online consult)                              €125,00
 • Therapie consult (60 min)                                                                        €152,50  
 • Individueel kort consult (25 minuten)                                                       € 85,00
 • Gezins- of partnergesprek (75 min)                                                         € 187,76
 • Beeldbelgesprek consult / schoolgesprek (45 minuten)                          € 125,00   
 • Telefonisch consult (15 minuten)                                                             € 52,50
 • E-mail consult                                                                                          € 27,50
 • Anamnese (gesprek partner, ouder(s), leerkracht t.b.v. cliënt) (75 min)  € 175,00
 • Psychodiagnostisch onderzoek: kosten afhankelijk van de vraag en grootte van het onderzoek           
 • Schriftelijk rapport van het diagnostisch onderzoek                                € 195,00      
©2023 Praktijk Kern Leiden