Sitemap | Roodenburgerstraat 1A, 2313 HH Leiden | Oosterkerkstraat 1, 2312 SN Leiden

Wachttijden

Let op: we ondervinden problemen met onze website en het emailverkeer. U kunt mij het beste telefonisch bereiken op 06-21603735 en een boodschap inspreken. Ik probeer u dan zo snel mogelijk terug te bellen. Ook is het mogelijk te mailen naar info@lucietimmers-psychotherapie.nl

Voor intake: er zijn op dit moment helaas geen vrije plekken beschikbaar. 
Wachttijd voor behandeling na intake: 0 weken na intake.
U kunt zich altijd wenden tot de wachtlijstbemiddeling van uw zorgverzekeraar om te kijken waar er eerdere behandeling mogelijk is.
Verder verwijs ik u ook naar: http://www.kiezenindeggz.nl/.

©2023 Praktijk Kern Leiden