Sitemap | Oosterkerkstraat 1, 2312 SN Leiden | Roodenburgerstraat 1A, 2313 HH Leiden

Werktijden

Vanaf 11 mei 2020 is de praktijk gevestigd in Gezondheidscentrum Roodenburg, 
Roodenburgerstraat 1A, 2313 HH te Leiden

Ik werk van maandag tot en met donderdag. 

Ik ben niet in staat om 24-uurs bereikbaar en beschikbaar te zijn. Mocht er sprake zijn van crisis dan kunt u zich melden bij uw huisarts of anders bij SMASH (070 346 96 69 | www.smashaaglanden.nl) voor acute hulp. Dit geldt ook in geval van crisis tijdens vakantieperioden en feestdagen.

Tijdens (langere) vakanties is er wel een collega beschikbaar die u te woord kan staan in geval van vragen, voor zaken die niet kunnen wachten tot mijn terugkeer (in geval van nood dient u zich echter te wenden tot de huisarts of de SMASH, zie hierboven) . Deze waarnemer kan echter niet in uw dossier.

Geplande afwezigheid: 
27 april 2020 tot en met 1 mei 2020 (ik ben in geval van nood wel bereikbaar)
20 juli 2020 tot en met 9 augustus 2020 (waarnemer: naam volgt)

©2020 Praktijk Kern Leiden