Sitemap | Roodenburgerstraat 1A, 2313 HH Leiden | Oosterkerkstraat 1, 2312 SN Leiden

Kosten

Let op: we ondervinden problemen met onze website en het emailverkeer. U kunt mij het beste telefonisch bereiken op 06-21603735 en een boodschap inspreken. Ik probeer u dan zo snel mogelijk terug te bellen. Ook is het mogelijk te mailen naar info@lucietimmers-psychotherapie.nl.

Vanaf 1 januari 2022 wordt de zorg vergoed door middel van het Zorgprestatiemodel. Dit bekostigingsmodel maakt dat de zorg die geleverd wordt meer inzichtelijk is. Er zal maandelijks worden gedeclareerd voor de sessies, op basis van de geplande danwel de gerealiseerde tijd.
Dit komt dus in plaats van de jaarlijkse declaratie zoals eerder het geval was met het oude DBC-systeem. Wat het voor u betekent kunt u lezen in een speciale folder:  
https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/#folder

Ook verwijs ik u graag naar de website van het zorgprestatiemodel:  https://www.zorgprestatiemodel.nl/nieuws/patientfolder-en-andere-communicatiematerialen/

Voor 2023 is er een contract afgesloten met:

* DSW
  Hieronder vallen óók Stad Holland Zorgverzekeraar en In Twente Zorgverzekeraar.
* Zorg en Zekerheid (waaronder AZVZ)
* ONVZ
   Hieronder vallen ook VVAA, en Jaah.

Met alle andere zorgverzekeraars is er geen contract voor 2023. Dat betekent dat u (wanneer u bij een van deze verzekeraars een polis heeft) als u in behandeling wilt zelf een rekening ontvangt. Deze kunt u in principe vervolgens zelf declareren bij uw verzekering. Voor verzekeraars waarmee ik geen contract(en) heb afgesloten hanteer ik in mijn praktijk 100% van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de psychotherapeut. Het hangt van uw polis-type af hoeveel vergoeding u van uw zorgverzekeraar krijgt. Informeer daarom altijd vooraf bij uw zorgverzekeraar zodat u zeker weet waar u aan toe bent. De betalingsvoorwaarden vindt u onderaan deze pagina. 

Het tarief in mijn praktijk voor de prestatie ‘niet-basispakketzorg consult’ is 100% van het bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarief. Dit tarief is per 60 minuten.

Afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak worden afgezegd. Mocht u niet komen of te laat afzeggen zie ik me genoodzaakt om de kosten hiervoor bij u in rekening te brengen. 
Het tarief voor no-show is: € 65,00 per gemiste afspraak. U kunt deze nota niet bij uw zorgverzekeraar indienen. 
Betalingsvoorwaarden:
Artikel 1
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch (neuro)psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de patiënt.
 
Artikel 2
No-show: Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd aan de patiënt in rekening te brengen.
 
Artikel 3
De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.
 
Artikel 4
Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de patiënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen.
 
Artikel 6
Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.
 
Artikel 7
Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incasso­kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.
 
Artikel 8
Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd - tenzij de behandeling zich hiertegen verzet - verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.


©2023 Praktijk Kern Leiden