Sitemap | Roodenburgerstraat 1A, 2313 HH Leiden | Oosterkerkstraat 1, 2312 SN Leiden

Werkwijze

Als u psychische of emotionele problemen heeft is de eerste stap vaak om de huisarts te raadplegen. Deze kan een inschatting maken van de problematiek en u dan eventueel verwijzen naar of de psycholoog in de huisartsenpraktijk zelf (POH), of een verdere verwijzing naar een GZ-psycholoog (lichte tot matig-ernstige en enkelvoudige psychische problematiek)of naar de psychotherapeut/klinisch psycholoog als er sprake is van meer ernstige, complexere of langduriger problematiek. 

Ik werk als psychotherapeut. 
U kunt met onder andere de volgende klachten bij mij terecht: klachten als gevolg van traumatiserende ervaringen zoals herbelevingen en vermijdingsgedrag, stemmingsklachten, angstklachten, identiteits- en levensfaseproblemen, spanningsklachten,  problemen met het omgaan met emoties, moeite hebben met het aangaan of onderhouden van relaties en vriendschappen.
Bij problematiek waarbij verslaving, psychose, ernstige suicidaliteit, forse zelfbeschadiging of  eetproblematiek centraal staat kan ik u helaas niet goed helpen en daarvoor adviseer ik u in overleg met de huisarts een verwijzing te regelen naar een van de grotere instellingen in de regio zoals GGZ Rivierduinen of Brijder Verslavingszorg. 

De huisarts verwijst u dus meestal en zal u een verwijsbrief geven. U kunt zich aanmelden via het contactformulier. Ik zal dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen, via email of telefonisch.  Mocht u na enkele dagen niets hebben gehoord, dan kunt u me ook bellen en een voicemailbericht achterlaten  In dit telefoongesprek wordt, mits ik ruimte heb en als u dat wilt en na een korte screening van uw klachten besloten tot het maken van een afspraak voor een kennismakingsgesprek. NB Kijkt u ook aub onder het tabblad wachttijden of er ruimte is voor nieuwe patienten. 

In het kennismakingsgesprek wordt verder ingegaan op uw klachten en kunnen we mogelijk al vaststellen van beider zijden of een behandeling passend lijkt. Vaak zijn er iets meer gesprekken nodig om een goed beeld van u en de problematiek te krijgen, soms lukt het in 1 gesprek. Bij deze gesprekken maak ik ook gebruik van vragenlijsten en soms verder diagnostisch onderzoek.
Na deze intakefase doe ik een behandelvoorstel aan u. U kunt te allen tijde besluiten of u wel of niet verder wilt. Vervolgens maken we een concreet behandelplan waarin de doelen voor de behandeling staan geformuleerd en starten we de behandeling. De specifieke voorwaarden voor de behandeling worden daarvoor ook besproken. Over het algemeen is de behandeling een afspraak 1x per week. Afhankelijk van de problematiek soms ook 2x per week. De afspraken duren meestal 45 of 60 minuten. Bij bepaalde technieken zoals bijvoorbeeld EMDR of exposure therapie wordt voor de sessie meestal 90 min uitgetrokken. 

Er vindt regelmatig een evaluatie plaats waarin we, naast onze beider bevindingen en aan de hand van scores op vragenlijsten (Routine Outcome Monitoring) beoordelen of de behandeling aanslaat, aangepast of afgerond moet worden of dat we moeten constateren dat behandeling niet lijkt te helpen. In het laatste geval zullen we uiteraard bespreken hoe dan verder en kan ik advies aan u geven.

De huisarts wordt in principe door middel van (tussentijdse) berichten op de hoogte gehouden van uw behandeling. 

Klachtenprocedure
Het kan zijn dat u een klacht heeft of niet tevreden bent over mij of de behandeling. Het is heel belangrijk om dat met mij te bespreken. We kunnen er dan over overleggen en kijken hoe we er samen uit kunnen komen. Als dat niet lukt of u wilt dat niet kunt u gebruik maken van de klachtenregeling via de beroepsvereniging waarbij ik aangesloten ben, de LVVP. Ik kan u daarvoor een klachtenformulier geven waarmee u contact met de LVVP kunt opnemen. 

©2024 Praktijk Kern Leiden