Sitemap | Roodenburgerstraat 1A, 2313 HH Leiden | Oosterkerkstraat 1, 2312 SN Leiden

Werkwijze

Als u psychische of emotionele problemen heeft is de eerste stap vaak om de huisarts te raadplegen. Deze kan een inschatting maken van de problematiek en u dan eventueel verwijzen naar of de psycholoog in de huisartsenpraktijk zelf (POH), naar de Basis GGZ (BGGZ: waar lichte tot matig-ernstige en enkelvoudige psychische problematiek wordt behandeld) of naar de Specialistische GGZ  (SGGZ) als er sprake is van meer ernstige, complexere of langduriger problematiek. 

Ik werk zowel in de BGGZ als in de SGGZ. 
U kunt met onder andere de volgende klachten bij mij terecht: klachten als gevolg van traumatiserende ervaringen zoals herbelevingen en vermijdingsgedrag, stemmingsklachten, angstklachten, identiteits- en levensfaseproblemen, spanningsklachten,  problemen met het omgaan met emoties, moeite hebben met het aangaan of onderhouden van relaties en vriendschappen.

De huisarts verwijst u dus meestal en zal u een verwijsbrief geven. U kunt zich aanmelden via het contactformulier. Ik zal dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen telefonisch. In dit telefoongesprek wordt, als u dat wilt en na een korte screening van uw klachten besloten tot het maken van een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

In het kennismakingsgesprek wordt verder ingegaan op uw klachten en kunnen we mogelijk al vaststellen van beider zijden of een behandeling passend lijkt. Vaak zijn er iets meer gesprekken nodig om een goed beeld van u en de problematiek te krijgen, soms lukt het in 1 gesprek. Bij deze gesprekken maak ik ook gebruik van vragenlijsten en soms verder diagnostisch onderzoek.
Na deze intakefase doe ik een behandelvoorstel aan u. U kunt te allen tijde besluiten of u wel of niet verder wilt. Vervolgens maken we een concreet behandelplan waarin de doelen voor de behandeling staan geformuleerd en starten we de behandeling. De specifieke voorwaarden voor de behandeling worden daarvoor ook besproken. Over het algemeen is de behandeling een afspraak 1x per week. Afhankelijk van de problematiek soms ook 2x per week. De afspraken duren meestal 50 minuten. Bij bepaalde technieken zoals bijvoorbeeld EMDR of exposure therapie wordt voor de sessie meestal 90 min uitgetrokken. 

Er vindt regelmatig een evaluatie plaats waarin we, naast onze beider bevindingen en aan de hand van scores op vragenlijsten (Routine Outcome Monitoring) beoordelen of de behandeling aanslaat, aangepast of afgerond moet worden of dat we moeten constateren dat behandeling niet lijkt te helpen. In het laatste geval zullen we uiteraard bespreken hoe dan verder en kan ik advies aan u geven.

De huisarts wordt in principe door middel van (tussentijdse) berichten op de hoogte gehouden van uw behandeling. ©2021 Praktijk Kern Leiden