Sitemap | Roodenburgerstraat 1A, 2313 HH Leiden | Oosterkerkstraat 1, 2312 SN Leiden

Kosten

Financiering Geestelijke Gezondheidszorg

De Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) wordt onderverdeeld in:

 • Huisartsenzorg en praktijkondersteuning (HA en POH)
 • Generalistische Basis GGZ (GB GGZ)
 • Gespecialiseerde GGZ (S GGZ)

De psychologische hulp die door mij verleend wordt valt onder de Generalistische Basis GGZ.

Behandeling in de Generalistische Basis GGZ (GB GGZ)
De GB GGZ is bedoeld voor kinderen en jongeren of volwassenen met lichte tot matig ernstige klachten of stoornissen en de behandeling zal daarin veelal kortdurend zijn. Tijdens het intakegesprek wordt op basis van de ernst van de klachten de vergoede behandelduur vastgesteld.
 

 • Bij kinderen en jeugdigen tot 18 jaar verloopt vergoeding op verwijzing van de huisarts of JeugdTeam via de gemeente. Ik declareer rechtstreeks bij de gemeente, je/jullie ontvangen hiervan geen factuur. Wanneer je/jullie de rekening zelf wensen te betalen kun je dit in het intakegesprek bij mij aangeven. In dat geval gelden de tarieven zoals hieronder aangegeven.
 • Bij volwassenen (> 18 jaar) verloopt vergoeding via gecontracteerde of ongecontracteerde zorg bij de zorgverzekering. Ik zal je bij aanmelding vragen waar je verzekerd bent om na te gaan of je de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed krijgt van je zorgverzekering. Dit is altijd minus je eigen risico. 

Gecontracteerde Zorgverzekeraars 2024 (voor volwassenzorg)

 • Menzis, Anderzorg, Hema, Vink Vink
 • ASR, Ditzo 
 • ONVZ, VVAA, Jaaah 
 • Achmea, FBTO, Interpolis, Pro Life, Zilveren Kruis, De Friesland, ZieZo
 • Eucare, Aevitae, Care 4 life
 • Zorg en Zekerheid, AZVZ
 • VGZ, UMC, IZA, Univé, Zekur, Bewuzt, IZZ (door VGZ)
 • ENO, Salland, Holland Zorg
 • DSW, Stad Holland, In Twente
Niet-Gecontracteerde Zorgverzekeraars 2024 (voor volwassenzorg)
 • CZ, CZ Direct, OHRA, Delta Loyd, Just, Nationale Nederlanden, IZZ (door CZ)

Tarieven

Mocht je ziektekostenverzekeraar de kosten niet (meer) vergoeden of je besluit de behandeling zelf te betalen, dan worden de volgende tarieven gehanteerd (tarieven NZA Gezondheidspsycholoog Wet BIG artikel 3, 2024).


Individueel consult (45 minuten) € 135,89
Individueel kort psychologisch consult (25 minuten) € 75,49
Ouder- of ouder/kind consult (45 minuten) € 135,89
School- of huisbezoek: 45 minuten en reistijd (<25 min) € 200,89
Telefonisch consult (15 minuten) € 45,29
E-mail consult € 45,29
Diagnostisch onderzoek en schriftelijke verslaglegging: kosten afhankelijk van de vraagstelling en tijdsbesteding n.o.t.k.

Factuur
Wanneer er niet rechtstreeks bij je zorgverzekeraar gedeclareerd kan worden, dan ontvang je een factuur met het verzoek deze binnen 14 dagen te betalen. Als het nodig is een herinnering te sturen wordt daarvoor per herinnering € 10,- administratiekosten in rekening gebracht.

Verwijsbrief
Om in aanmerking te komen voor vergoeding vanuit de gemeente (kinderen tot 18 jaar) of je zorgverzekering (volwassenen) is een verwijsbrief van de huisarts of het JeugdTeam nodig waarin staat dat je (of je kind) verwezen wordt naar de GB GGZ (Generalistische Basis GGZ). Daarnaast moet de reden van de verwijzing en/of de diagnose waar de huisarts aan denkt erin vermeld staan.

Afmelden
Mocht je (of je kind) een gemaakte afspraak niet na kunnen komen, verhinderd of ziek zijn, dan verzoek ik je deze binnen 24 uur voor de geplande afspraak af te zeggen. Bij een niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak wordt de tijd die voor je (of je kind) werd gereserveerd in rekening gebracht. Deze afspraak wordt dan niet door de zorgverzekeraar of gemeente vergoed.

Privacy
De door je of jullie verstrekte informatie wordt in vertrouwelijkheid behandeld. Zonder je of je kinds toestemming wordt er geen informatie aan derden verstrekt.

Klachten
Wanneer je een klacht hebt wil ik je vragen deze eerst met mij te bespreken zodat we in overleg kunnen bekijken of we er samen uitkomen. Wanneer je dit niet wenst kun je gebruik maken van de klachtenregeling via mijn beroepsvereniging LVVP. Je kunt bij mij aangeven dat je een klacht hebt en dan geef ik je een klachtenformulier om contact op te nemen met de LVVP.
©2024 Praktijk Kern Leiden