Sitemap | Roodenburgerstraat 1A, 2313 HH Leiden | Oosterkerkstraat 1, 2312 SN Leiden

Aanmelding

Je kunt jezelf (of je kind) met een verwijsbrief van de huisarts of het JeugdTeam (JT) bij mij aanmelden. Dit kan telefonisch (06-18807145), per email (info@judithvangils.nl) of via het contactformulier. Houd daarbij wel rekening met een wachttijd. 
Ik zal bij de aanmelding vragen naar de hulpvraag en klachten en we zullen een eerste afspraak plannen voor een intake/kennismakingsgesprek, bij voorkeur face to face, maar digitaal kan ook. Ik zal per mail een vragenlijst en de algemene voorwaarden toesturen die je/jullie ingevuld en ondertekend mee kunnen nemen naar het eerste gesprek. Bij kinderen jonger dan 16 jaar dienen beide (gezaghebbende) ouders te ondertekenen en dient ten minste één van de ouders bij het intakegesprek aanwezig te zijn.

Ik ben als zorgaanbieder verplicht om het Burgerservicenummer (BSN) op te nemen in de administratie en te gebruiken bij eventuele gegevensuitwisseling. Dit betekent dat je (of je kind) zich moet legitimeren met een geldig identiteitsbewijs (identiteitskaart, paspoort, rijbewijs). Graag een geldig legitimatiebewijs, de zorgverzekeringspas (van je kind) en de verwijzing van de huisarts meenemen naar de eerste afspraak.

Mee te nemen op de eerste afspraak

  • Geldig legitimatiebewijs (identiteitskaart, paspoort, rijbewijs)
  • Zorgverzekeringspas
  • Verwijzing van de huisarts of van het Jeugdteam 
  • Per mail toegestuurde vragenlijst
  • Bij < 16 jaar; Ondertekening of machtiging van beide (gezaghebbende) ouders.

 

©2024 Praktijk Kern Leiden