Sitemap | Roodenburgerstraat 1A | Oosterkerkstraat 1, 2312 SN Leiden, 2313 HH Leiden

Aanmelding

Je kunt jezelf (of je kind) met een verwijsbrief van de huisarts of het Jeugd en Gezins Team (JGT) bij mij aanmelden. Dit kan telefonisch (06-18807145) of per email (judith@praktijkkern.nl). Ik zal bij de aanmelding vragen naar de hulpvraag en klachten en we zullen een eerste afspraak plannen voor een intake/kennismakingsgesprek. Ik zal per mail een vragenlijst toesturen die je/jullie ingevuld en ondertekend mee kunnen nemen naar het eerste gesprek. Bij kinderen jonger dan 16 jaar dienen beide (gezaghebbende) ouders te ondertekenen en dient ten minste één van de ouders bij het intakegesprek aanwezig te zijn.

Ik ben als zorgaanbieder verplicht om het Burgerservicenummer (BSN) op te nemen in de administratie en te gebruiken bij eventuele gegevensuitwisseling. Dit betekent dat je (of je kind) zich moet legitimeren met een geldig identiteitsbewijs (identiteitskaart, paspoort, rijbewijs). Graag een geldig legitimatiebewijs, de zorgverzekeringspas (van je kind) en de verwijzing van de huisarts meenemen naar de eerste afspraak.

Mee te nemen op de eerste afspraak

  • Geldig legitimatiebewijs (identiteitskaart, paspoort, rijbewijs)
  • Zorgverzekeringspas
  • Verwijzing van de huisarts
  • Per mail toegestuurde vragenlijst
  • Bij < 16 jaar; Ondertekende machtiging beide (gezaghebbende) ouders (deze wordt per mail toegestuurd)

 

©2021 Praktijk Kern Leiden