Sitemap | Roodenburgerstraat 1A, 2313 HH Leiden | Oosterkerkstraat 1, 2312 SN Leiden

Werkwijze

Kinderen (vanaf de basisschoolleeftijd), jongeren en jongvolwassenen kunnen bij mij terecht voor diagnostiek en behandeling van verschillende psychische klachten, problemen en stoornissen: zoals onder andere angstklachten (faalangst, sociale angst, angst voor dieren, fobieën e.d.), depressieve -en somberheidsklachten, spannings-, stressgerelateerde en paniekklachten, obsessieve en dwangklachten, traumagerelateerde en PTSS-klachten, problemen binnen de sociale contactname en omgang met anderen (Autisme), slaap- en eetproblemen, werkgerelateerde problemen (overbelasting, overspannenheid, Burn Out), aandacht-, concentratie- en planningsproblemen (ADHD), problemen in de persoonlijkheidsontwikkeling (onzekerheid, zelfbeeld, identiteit), e.a.

Na één of twee intakegesprekken besluiten we in overleg met elkaar of je/jullie op de juiste plek zijn of dat een doorverwijzing nodig is. Op basis van de diagnose en de ernst en complexiteit van de klachten maken we een inschatting van de behandelduur en het benodigde aantal gesprekken. Vervolgens wordt het behandelplan opgesteld waarin de hulpvraag en klachten geformuleerd worden, het doel van de behandeling en hoe we er aan gaan werken.

In de behandeling werk ik vanuit wat aansluit bij de problematiek en de persoonlijkheid van de cliënt. Doorgaans werk ik inzichtgevend, cognitief- en gedragstherapeutisch (CGT), steunend en structurerend, dialectisch (DGT), mentaliseren bevorderend (MBT) en oplossingsgericht. Maar met name een combinatie van voorgaande afgestemd op de client en hulpvraag. Daarnaast pas ik EMDR toe bij PTSS- of traumaklachten.

Een diagnostiek- of behandelcontact duurt 45 minuten. Telefonisch- of emailcontact is ook mogelijk. In de behandeling kan ook gebruik worden gemaakt van E-Health modules. Ik maak hierbij gebruik van het externe E-Healthplatform Embloom. Naast face-to-face gesprekken is het ook mogelijk om een online afspraak of -consult via beeldbellen te hebben.

Bij afronding of beëindiging van de diagnostiek en/of behandeling vindt een afsluitend evaluatief gesprek plaats waarin we de behandeling evalueren en vooruit kijken naar wat eventueel (nog) nodig is. Ik koppel het verloop van de behandeling terug aan de verwijzer en maak een eventuele door- of terugverwijzing.
©2024 Praktijk Kern Leiden