Sitemap | Roodenburgerstraat 1A, 2313 HH Leiden | Oosterkerkstraat 1, 2312 SN Leiden

Kosten

Financiering geestelijke gezondheidszorg

Vanaf 2014 is de financiering van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) veranderd: de GGZ wordt onderverdeeld in:
  • Huisartsenzorg en praktijkondersteuning (HA en POH GGZ)
  • Generalistische Basis GGZ (GB GGZ)
  • Gespecialiseerde of Specialistische GGZ (SGGZ)
De psychiatrische hulp die door mij verleend wordt valt onder de SGGZ.

Behandeling in de Specialistische GGZ

De SGGZ is bedoeld voor mensen met wat complexer stoornissen, of stoornissen die met medicatie behandeld worden. De behandeling bij de psychiater wordt volledig vergoed vanuit uw basisverzekering indien er sprake is van een verwijsbrief van de huisarts/bedrijfsarts.

U hoeft geen eigen bijdrage te betalen voor de behandeling, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico. Dit geldt ook voor de kosten van medicijnen en eventueel laboratoriumonderzoek. Dit betekent voor  2020  dat u de eerste € 385 zelf moet betalen, het restant wordt door uw basisverzekering betaald.

Eigen risico

Vergoeding van uw behandeling en eventuele medicijnen valt onder het verplichte eigen risico, dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. In 2020 is het eigen risico € 385 per persoon (als u niet gekozen heeft voor een hoger eigen risico).

Verwijsbrief

Om in aanmerking te komen voor vergoeding vanuit uw basisverzekering is een verwijsbrief van uw huisarts nodig waarin de reden van verwijzing staat en dat u verwezen wordt naar de Specialistische GGZ.

Zorgverzekeraars

Voor 2020 heb ik met alle verzekeraars een contract.
Probleem is soms dat bij bepaalde verzekeraars het budget voor behandeling zo beperkt is, dat er geen mogelijkheid is om nieuwe mensen van deze verzekeraars in behandeling te nemen. Dit is de reden om bij aanmelding te vragen naar welke ziektekostenverzekering u heeft.

Tarieven bij no show

Indien u niet verschijnt op een gemaakte afspraak, dan wel korter dan 24 uur tevoren afzegt kunt u zelf een rekening krijgen die niet vergoed wordt door de ziektekosten verzekeraar. U krijgt dan zelf een rekening voor de voor u ingeplande tijd, afhankelijk van de geplande tijd bedraagt deze rekening 45 tot 90 euro. Uiteraard kunnen er situaties van overmacht zijn waar rekening mee gehouden zal worden. Neem in elk geval zo spoedig mogelijk contact op als u niet kunt komen op de gemaakte afspraak of als u merkt dat u de afspraak vergeten bent.
©2021 Praktijk Kern Leiden