Sitemap | Oosterkerkstraat 1, 2312 SN Leiden | Roodenburgerstraat 1A, 2313 HH Leiden

Aanmelding


U kunt een afspraak maken door te bellen (06-30111192) of te mailen naar helenwinkel@praktijkkern.nl.

Als u belt kunt u op de voicemail uw naam, telefoonnummer en een boodschap achterlaten. Ik neem dan zo snel mogelijk contact met u op. Bij aanmelding via de mail graag het telefoonnummer vermelden waarop ik u kan terugbellen. Tijdens het telefonisch contact kunnen we dan in overleg een eerste afspraak maken.

Sinds 1 juni 2009 zijn alle zorgaanbieders verplicht om het Burgerservicenummer (BSN) op te nemen in de administratie en te gebruiken bij gegevensuitwisseling over cliënten. Dit betekent dat u zich als cliënt moet legitimeren met een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.

Uw legitimatiebewijs en de verwijzing van de huisarts voor de Specialistische GGZ graag meenemen bij uw eerste afspraak.

©2020 Praktijk Kern Leiden