Sitemap | Roodenburgerstraat 1A, 2313 HH Leiden | Oosterkerkstraat 1, 2312 SN Leiden

Werkwijze

U kunt door uw huisarts of bedrijfsarts verwezen worden.
Bij verwijzing op advies van een psycholoog/ psychotherapeut is een verwijsbrief van uw huisarts voor de specialistische GGZ nodig voor de ziektekostenverzekeraar. De ziektekosten verzekeraar vergoed geen behandeling als er geen sprake is van een verwijsbrief van de huisarts/bedrijfsarts voor de specialistische GGZ.

Diverse klachten of psychiatrische problemen kunnen de reden zijn van de verwijzing: klachten van depressieve aard, mensen met een bipolaire (manisch depressieve) stoornis, angstklachten, paniekstoornis, AD(H)D, persoonlijkheidsproblemen met het herhaaldelijk vastlopen in relaties of werk.

Tijdens het kennismakingsgesprek (duur ongeveer 75 minuten), bespreken wij uw huidige klachten, uw zorgvraag en voor zover van belang uw persoonlijke achtergrond en levensgeschiedenis. Als het mogelijk is bespreek ik aan het eind van het intake gesprekken met u de diagnose en doe een voorstel voor behandeling (behandelplan).

Het is echter meestal noodzakelijk meer dan één gesprek te hebben om tot een compleet beeld kunnen komen. Eén of meer vervolgafspraken zijn dan nodig voordat ik met u de conclusie en diagnose kan bespreken en u een behandelvoorstel kan doen. Het is altijd mogelijk, en vind dit zelf belangrijk als u dat wenst om uw partner of andere belangrijke naaste een keer mee te nemen.

De behandeling bestaat uit gesprekken/psychotherapie al dan niet aangevuld met medicatie.

Voor de behandeling van mensen waarbij er sprake is van ernstige crisis/verwardheid of suïcidaliteit is intensieve 24 uurs zorg en bereikbaarheid nodig.
Dit soort  intensieve zorg kunnen we vanuit de praktijk Kern niet bieden. Hulp vanuit een GGZ instelling die deze 24 uurs zorg, opname en crisisdienst wel kan leveren is dan nodig.

Ik hanteer geen wachtlijst waar mensen op geplaatst kunnen worden.  
©2024 Praktijk Kern Leiden