Sitemap | Roodenburgerstraat 1A, 2313 HH Leiden | Oosterkerkstraat 1, 2312 SN Leiden

Wachttijden

Afwezigheid wegens vakantie of cursus:
11-15 oktober ( bij uitzondering afspraken mogelijk)
1-5 november ( bij uitzondering afspraken mogelijk)
22-26 november ( bij uitzondering afspraken mogelijk)
20 december 2021- 4 januari 2022 ( bij uitzondering afspraken mogelijk)


Waarneming door:
Telefonisch/email bereikbaar JA
Mocht ik de telefoon niet kunnen opnemen of binnen 24 uur kunnen terugbellen:
---
In geval van nood of crisis kunt u het beste uw huisarts bellen of de huisartsenpost.
Waarneming door collega's Marielle vd Poel en Judith van Gils indien ik aangeef niet telefonisch bereikbaar te zijn.


Wachttijd:
Generalistische basis-GGZ: 16 weken
Aanmeldwachttijd: op dit moment is de wachttijd 14 tot 16 weken voor verwijzingen GBGG.

Na aanmelding via het contactformulier vult u eerst formulieren in en daarna kan ik u een afspraakvoorstel doen.

Wachttijd tussen intake en behandeling: 1 tot 2 weken, meestal aansluitend op de intake
De gemiddelde wachttijd de afgelopen 3 maanden: 8 weken
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de verwijzer, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).
©2021 Praktijk Kern Leiden