Sitemap | Roodenburgerstraat 1A, 2313 HH Leiden | Oosterkerkstraat 1, 2312 SN Leiden

Kosten

Financiering Geestelijke Gezondheidszorg.
De financiering van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wordt op basis van de ernst en complexiteit van de problematiek onderverdeeld in:
  • Huisartsenzorg en praktijkondersteuning (HA en POH GGZ)
  • Generalistische Basis GGZ (GB GGZ)
  • Gespecialiseerde GGZ (G GGZ)
De psychologische hulp die door mij verleend wordt valt onder de Generalistische Basis GGZ.

Behandeling binnen het Zorgprestatiemodel (18+ jaar)
Als GZ-psycholoog is de zorg door mij bedoeld voor volwassenen met lichte tot matig ernstige stoornissen en de behandeling zal daarin veelal kortdurend zijn (5-20 sessies). Langerdurende zorg hoort bij een Psychotherapeut BIG of een Klinisch Psycholoog BIG.
Er zal aan de hand van
*Zorgvraag type (middels HoNOS en een algoritme / klinische inschatting van behandelaar)
* Toegestane zorgprestaties binnen Generalistische Basis GGZ (mede afhankelijk van contracten met zorgverzekeraars)
--> een bepaalde hoeveelheid tijd of consulten mogelijk zijn. Zorgverzekeraars kunnen dit nader gaan invullen.

Eigen Risico
Vergoeding van uw behandeling valt binnen de basisverzekering en onder het verplichte Eigen Risico. In 2022 is het eigen risico € 385 per persoon (bij DSW is het eigen risico 375 euro).
Indien u een hoger eigen risico heeft afgesloten, betaalt u dus ook meer.
Er is geen aanvullende eigen bijdrage.

Verwijsbrief
Verwijzing kan de huisarts ook via ZORGDOMEIN versturen (zoeken op S.Stil)
Om in aanmerking te komen voor vergoeding vanuit uw basisverzekering is een verwijsbrief van uw huisarts nodig waarin staat dat u verwezen wordt naar de GB GGZ. Daarnaast moet de reden van de verwijzing en/of de diagnose waar uw huisarts aan denkt erin vermeld staan. Ook dient de AGB-code van de verwijzende arts op de brief te staan. Dit is met het zorgprestatiemodel niet veranderd.
Sommige zorgverzekeraars hebben aanvullende eisen aan de verwijzing.

Contracten met zorgverzekeraars.
Voor de verzekeraars waarmee een contract is afgesloten zal de factuur rechtstreeks gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar. Ik heb met de meeste verzekeraars contracten. Geef via het contactformulier aan welke zorgverzekering u heeft.
Heraanmelders die eerder bij mij in begeleiding waren kunnen altijd aanmelden, ook bij een aanmeldstop.
Op een verzekering van  CZ / OHRA / NN / Just / Direct - is er geen enkele mogelijkheid tot begeleiding.

Zorg die niet wordt vergoed.
Aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek zijn uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. Mocht daar sprake van zijn dan moet u de behandeling hiervoor zelf betalen, tenzij het eventueel uit het aanvullende pakket van uw verzekering vergoed wordt. Informeer bij twijfel bij uw zorgverzekeraar of de behandeling vergoed wordt.

Kosten
Binnen de te vergoeden GGZ zorg valt de begeleiding onder de zorgverzekering en is de eigen bijdrage 385 euro (of hoger indien u dat zo heeft afgesloten).
Naast kosten voor consulten zijn er kosten bij consultatie (Intervisie of overleg) en asynchrone zorg (interacties via e-health omgeving) die via uw zorgverzekering in rekening zullen worden gebracht.

De tarieven zijn voor 2022 (de NZA tarieven per 01-01-2022 -definitief):
prestatiecode   NZA tarief 2022
CO0042 Diagnostiek 5 minuten                  35,56
CO0107 Behandeling 5 minuten                  27,91
CO0172 Diagnostiek 15 minuten                  61,31
CO0237 Behandeling 15 minuten                  49,89
CO0302 Diagnostiek 30 minuten                101,78
CO0367 Behandeling 30 minuten                  85,16
CO0432 Diagnostiek 45 minuten                142,31
CO0497 Behandeling 45 minuten                120,99
CO0562 Diagnostiek 60 minuten                163,37
CO0627 Behandeling 60 minuten                143,71
CO0692 Diagnostiek 75 minuten                199,03
CO0757 Behandeling 75 minuten                176,88
CO0822 Diagnostiek 90 minuten                244,07
CO0887 Behandeling 90 minuten                216,11
CO0952 Diagnostiek 120 minuten                351,55
CO1017 Behandeling 120 minuten                317,73
GC0006 Groepsgrootte 2 - 30 minuten                  45,41
GC0014 Groepsgrootte 3 - 30 minuten                  30,27
GC0022 Groepsgrootte 4 - 30 minuten                  22,70
GC0030 Groepsgrootte 5 - 30 minuten                  18,16
GC0038 Groepsgrootte 6 - 30 minuten                  15,14
GC0046 Groepsgrootte 7 - 30 minuten                  12,97
GC0054 Groepsgrootte 8 - 30 minuten                  11,35
GC0062 Groepsgrootte 9 - 30 minuten                  10,09
GC0070 Groepsgrootte 10 - 30 minuten                    9,08
OV0007 Intercollegiaal overleg kort                   22,18
OV0008 Intercollegiaal overleg lang                   67,62
OV0012 Niet-basispakketzorg consult                117,33
OV0018 Schriftelijke informatieverstrekking                  91,78
TC0009 Toeslag reistijd tot 25 minuten - ggz                  30,75
TC0010 Toeslag reistijd vanaf 25 minuten - ggz                  79,30

Jeugdzorg
Ik heb geen contract met HollandRijnland.
U kunt voor Jeugdzorg terecht bij mijn collega Judith van Gils.

Onverzekerde zorg
Aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek en levensfaseprobematiek, specifieke fobieeen - zijn uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. De cliënt zal de behandeling hiervoor zelf moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering. Informeer bij uw behandelaar en uw zorgverzekeraar of uw behandeling vergoed wordt voordat u begint aan het traject.

Tarieven (buiten uw zorgverzekering)
Losse sessies dienen vooorafgaand aan het gesprek betaald te worden. U krijgt een linkje waarmee u kunt betalen. De factuur krijgt u achteraf opgestuurd.
Over alle kosten die niet bij de zorgverzekeraar kunnen worden gedeclareerd is het wettelijk verplicht 21% BTW te heffen. Dit betreft dus aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek en levensfaseprobematiek en specifieke fobieeen.

No Show
Mocht u een afspraak niet na kunnen komen, dan wordt u verzocht dat binnen 24 uur vóór de geplande afspraak door te geven. Bij een niet nagekomen of een te laat geannuleerde afspraak wordt de tijd die voor u werd gereserveerd bij u zelf in rekening gebracht, omdat dit uiteraard niet door uw zorgverzekeraar wordt vergoed.


2023:
Met de meeste zorgverzekeraars zijn contracten afgesloten, behalve met de CZ-groep.

Prijzen 2023:

De tarieven zijn voor 2023 (de NZA tarieven per november 2022):

prestatie vastgestelde tarief NZA  
prestatiecode   NZA tarief 2023
CO0042 Diagnostiek 5 minuten  €                37,87
CO0107 Behandeling 5 minuten  €                29,68
CO0172 Diagnostiek 15 minuten  €                65,19
CO0237 Behandeling 15 minuten  €                52,99
CO0302 Diagnostiek 30 minuten  €              108,04
CO0367 Behandeling 30 minuten  €                90,36
CO0432 Diagnostiek 45 minuten  €              151,07
CO0497 Behandeling 45 minuten  €              128,40
CO0562 Diagnostiek 60 minuten  €              173,40
CO0627 Behandeling 60 minuten  €              152,50
CO0692 Diagnostiek 75 minuten  €              211,34
CO0757 Behandeling 75 minuten  €              187,76
CO0822 Diagnostiek 90 minuten  €              259,01
CO0887 Behandeling 90 minuten  €              229,30
CO0952 Diagnostiek 120 minuten  €              373,08
CO1017 Behandeling 120 minuten  €              337,14
GC0006 Groepsgrootte 2 - 30 minuten  €                61,24
GC0014 Groepsgrootte 3 - 30 minuten  €                40,83
GC0022 Groepsgrootte 4 - 30 minuten  €                30,62
GC0030 Groepsgrootte 5 - 30 minuten  €                24,50
GC0038 Groepsgrootte 6 - 30 minuten  €                20,41
GC0046 Groepsgrootte 7 - 30 minuten  €                17,50
GC0054 Groepsgrootte 8 - 30 minuten  €                15,31
GC0062 Groepsgrootte 9 - 30 minuten  €                13,61
GC0070 Groepsgrootte 10 - 30 minuten  €                12,25
OV0007 Intercollegiaal overleg kort   €                23,58
OV0008 Intercollegiaal overleg lang   €                71,88
OV0012 Niet-basispakketzorg consult  €              124,16
OV0018 Schriftelijke informatieverstrekking aan derden.  
TC0009 Toeslag reistijd tot 25 minuten - ggz  €                32,71
TC0010 Toeslag reistijd vanaf 25 minuten - ggz  €                84,34			
©2022 Praktijk Kern Leiden