Sitemap | Roodenburgerstraat 1A, 2313 HH Leiden | Oosterkerkstraat 1, 2312 SN Leiden

Kosten


--> bij aanvang van een (vervolg)product in de GBGGZ dit (na)jaar en vervolg in 2022 krijgt u te maken met zowel de inning van het eigen risico in 2021 alsook in 2022!
Financiering Geestelijke Gezondheidszorg.

De financiering van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wordt op basis van de ernst en complexiteit van de problematiek onderverdeeld in:
  • Huisartsenzorg en praktijkondersteuning (HA en POH GGZ)
  • Generalistische Basis GGZ (GB GGZ)
  • Gespecialiseerde GGZ (G GGZ)
De psychologische hulp die door mij verleend wordt valt onder de Generalistische Basis GGZ.

Behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ
De GB GGZ is bedoeld voor volwassenen met lichte tot matig ernstige stoornissen en de behandeling zal daarin veelal kortdurend zijn. Tijdens het intakegesprek wordt op basis van de ernst van de klachten de vergoede behandelduur vastgesteld.
Bij volwassenen (> 18 jaar) verloopt vergoeding via gecontracteerde of ongecontracteerde zorg bij de zorgverzekering. Ik zal bij aanmelding vragen waar je verzekerd bent om na te gaan of je de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed krijgt van je zorgverzekering. Dit is altijd minus je eigen risico.

Eigen Risico
Vergoeding van uw behandeling valt wel onder het verplichte Eigen Risico. In 2021 is het eigen risico € 385 per persoon. Indien u een hoger eigen risico heeft afgesloten, betaalt u dus ook meer.
Er is geen aanvullende eigen bijdrage.

Verwijsbrief
Verwijzen kan ook via ZORGDOMEIN.
Om in aanmerking te komen voor vergoeding vanuit uw basisverzekering is een verwijsbrief van uw huisarts nodig waarin staat dat u verwezen wordt naar de GB GGZ. Daarnaast moet de reden van de verwijzing en/of de diagnose waar uw huisarts aan denkt erin vermeld staan.
Ook dient de AGB-code van de verwijzende arts op de brief te staan. Ik heb de orginele papieren versie dan nodig met handtekening en stempel.
Sommige zorgverzekeraars hebben aanvullende eisen aan de verwijzing.

Contracten met zorgverzekeraars.
Ik werk deels contractvrij.
Voor de verzekeraars waarmee een contract is afgesloten zal de factuur rechtstreeks gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar.
Doorgaans is er slechts 1x een product declareerbaar per 365 dagen.
Er is (met wachttijd) alleen nog aanmelding mogelijk voor:
Koepel Zilveren Kruis / Koepel Menzis / Koepel VGZ


Gecontracteerd per 2021:
    Zorgverzekering       UZOVI
   
Zilveren Kruis/Pro Life  3311
Pro Life  Zilveren kruis 3313
FBTO zorgverzekeringen 3351
One Underwriting Health BV 8971
De Friesland 3357
   
Zorg en Zekerheid / AZVZ 7085
   
ONVZ/PNOzorg/VvAA /Jaaah 3343
   
ENO/Salland / Hollandzorg / Zorgdirect 3347
   
De Amersfoortse (ASR) 9018
Ditzo (ASR) 3336
ASR                 0403
Aevitae (ASR) 3328
   
Unive                 0101
SZVK (Unive)                 0212
ZEKUR (Unive)                 0101
ZEKUR natura (Unive) 3361
Zorgzaam Verzekerd                 0101
VGZ 7095
IZZ (VGZ) 7095
Bewuzt (VGZ) 7095
MVJP (VGZ) 7095
IZA zorgverzekeraar NV 3334
UMC                 0736
Promovendum (Caresco) 8965
Besured (Caresco) 8965
National Academic (Caresco) 8965
   
DSW Zorgverzekeraar 7029
Stad Holland Zorgverzekeraar 7037
In Twente 3344
   
Menzis  / HEMA 3332
Anderzorg 3333
   
IptiQ 3362
EUCARE 3360

Geen contract per 2021:
Voor CZ, Just, Nationale nederlanden, Ohra of Delta Lloyd is er geen enkele mogelijkheid voor begeleiding bij mij, ook niet ongecontracteerd. Dit heeft te maken met contractuele verplichtingen elders.

Jeugdzorg
Ik heb geen contract met HollandRijnland.
U kunt voor Jeugdzorg terecht bij mijn collega Judith van Gils.

Onverzekerde zorg
Aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek en levensfaseprobematiek, specifieke fobieeen - zijn uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. De cliënt zal de behandeling hiervoor zelf moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering. Informeer bij uw behandelaar en uw zorgverzekeraar of uw behandeling vergoed wordt voordat u begint aan het traject.

Budgetpolissen
Binnen budgetpolissen zijn er aanvullende uitsluitingen van verzekerde zorg. Dit betekent dat u hiervoor geen vergoeding krijgt via uw zorgverzekering én dat ik u hiervoor geen factuur mag sturen. Dit betreft vaak de meeste stoornissen waarvoor mensen in zorg komen (zoals depressieve klachten). Soms is het wél mogelijk om begeleiding te krijgen- overleg éérst met uw zorgverzekering! Na ontvangst van de originele verwijsbrief van uw huisarts ontvang ik dan graag een bewijs van uw zorgverzekering waarin staat dat uw zorgverzekering akkoord gaat met vergoeding van uw begeleiding bij mij. De aanmelding zal hierdoor aanzienlijk meer tijd vragen.
Ook andere zorgverzekeraars kunnen extra eisen stellen binnen hun budgetpolissen!
Check uw polis, u bent zelf verantwoordelijk als er extra kosten aan zijn verbonden!

Tarieven (buiten uw zorgverzekering)
Mocht ik geen contract hebben of mocht uw ziektekostenverzekeraar de kosten niet meer vergoeden dan worden de volgende tarieven gehanteerd, vanaf 1 januari 2021:
Product  
Individueel consult (198300) 
(45 minuten plus 15 minuten administratietijd)   ------------------------------   
 € 114,41
Product Intensief (180003)  550-750 minuten      ------------------------------  € 1.434,96 
Product Middel (18002)  250-550 minuten           ------------------------------  € 885,01
Product Kort   (180001)        120-250 minuten      ------------------------------  € 522,13
Product Chronisch (180004)                                     ------------------------------  € 1.380,49
Product Onvolledig (180005)  0-120 minuten       ------------------------------  € 228,04  
Schriftelijke informatieverstrekking aan                
bedrijfsarts, verzekeringsarts (119052)  30-45 minuten ---------------------
 €89,65 
                     
HUUR WAIS-IV (alleen voor bevoegde collega's) (incl 3 testformulieren)          €150,00         

Losse sessies dienen vooorafgaand aan het gesprek betaald te worden. U krijgt een linkje waarmee u kunt betalen. De factuur krijgt u achteraf opgestuurd.

Alleen met een zuivere restitutiepolis kunt u 100% van deze kosten vergoed krijgen.
Wanneer er niet rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd wordt, ontvangt u een factuur met het verzoek deze binnen 14 dagen te betalen. Als het nodig is een herinnering te sturen wordt daarvoor per herinnering €5,00 administratiekosten in rekening gebracht. Daarna verloopt inning via incasso.

Over alle kosten die niet bij de zorgverzekeraar kunnen worden gedeclareerd is het wettelijk verplicht 21% BTW te heffen. Dit betreft dus aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek en levensfaseprobematiek en specifieke fobieeen.

No Show
Mocht u een afspraak niet na kunnen komen, dan wordt u verzocht dat binnen 24 uur vóór de geplande afspraak door te geven. Bij een niet nagekomen of een te laat geannuleerde afspraak wordt de tijd die voor u werd gereserveerd bij u zelf in rekening gebracht, omdat dit uiteraard niet door uw zorgverzekeraar wordt vergoed.

--------------------------------------------------------------------------------------
Vanaf 2022 zal er een nieuwe bekostinging ingaan. Het zorgprestatiemodel.
Er zal dan aan de hand van
*Zorgvraag type (middels HoNOS en een algoritme / klinische inschatting van behandelaar)
* Toegestane zorgprestaties binnen Generalistische Basis GGZ (mede afhankelijk van contracten met zorgverzekeraars)-
een bepaalde hoeveelheid tijd of consulten mogelijk zijn. Vanaf medio 2021 zal er meer informatie beschikbaar komen.
Naast kosten voor consulten zijn er kosten bij consultatie (Intervisie of overleg) en asynchrone zorg (interacties via e-health omgeving) die via uw zorgverzekering in rekening zullen worden gebracht.

De tarieven zullen in 2022 als volgt zijn:
(de NZA tarieven per 1 juli 2021 gepubliceerd- versie 3)

Prestatie_code Naam tarief
CO0042 Diagnostiek 5 minuten        34,96
CO0107 Behandeling 5 minuten        27,44
CO0172 Diagnostiek 15 minuten        60,27
CO0237 Behandeling 15 minuten        49,04
CO0302 Diagnostiek 30 minuten      100,06
CO0367 Behandeling 30 minuten        83,72
CO0432 Diagnostiek 45 minuten      139,90
CO0497 Behandeling 45 minuten      118,95
CO0562 Diagnostiek 60 minuten      160,60
CO0627 Behandeling 60 minuten      141,28
CO0692 Diagnostiek 75 minuten      195,67
CO0757 Behandeling 75 minuten      173,90
CO0822 Diagnostiek 90 minuten      239,95
CO0887 Behandeling 90 minuten      212,46
CO0952 Diagnostiek 120 minuten      345,61
CO1017 Behandeling 120 minuten      312,36
GC0014 Groepsgrootte 3  (per 30 minuten)        29,75
GC0022 Groepsgrootte 4  (per 30 minuten)        22,31
GC0030 Groepsgrootte 5  (per 30 minuten)        17,85
GC0038 Groepsgrootte 6  (per 30 minuten)        14,87
GC0046 Groepsgrootte 7  (per 30 minuten)        12,75
GC0054 Groepsgrootte 8  (per 30 minuten)        11,16
GC0062 Groepsgrootte 9  (per 30 minuten)          9,92
GC0070 Groepsgrootte 10 (per 30 minuten)          8,92
OV0006 Onderlinge dienstverlening  vrij 
OV0007 Intercollegiaal overleg kort        21,79
OV0008 Intercollegiaal overleg lang        66,43
OV0012 Niet-basispakketzorg consult      119,96
OV0018 Schriftelijke informatieverstrekking (met toestemming patiënt) aan derden.        90,46
TC0009 Toeslag reistijd tot 25 minuten - ggz        30,20
TC0010 Toeslag reistijd vanaf 25 minuten - ggz        77,88


 

 


			
©2021 Praktijk Kern Leiden