Sitemap | Roodenburgerstraat 1A | Oosterkerkstraat 1, 2312 SN Leiden, 2313 HH Leiden

Kosten

Financiering Geestelijke Gezondheidszorg.
De financiering van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wordt op basis van de ernst en complexiteit van de problematiek onderverdeeld in:
  • Huisartsenzorg en praktijkondersteuning (HA en POH GGZ)
  • Generalistische Basis GGZ (GB GGZ)
  • Gespecialiseerde GGZ (G GGZ)
De psychologische hulp die door mij verleend wordt valt onder de Generalistische Basis GGZ.

Behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ
De GB GGZ is bedoeld voor volwassenen met lichte tot matig ernstige stoornissen en de behandeling zal daarin veelal kortdurend zijn. Tijdens het intakegesprek wordt op basis van de ernst van de klachten de vergoede behandelduur vastgesteld.
Bij volwassenen (> 18 jaar) verloopt vergoeding via gecontracteerde of ongecontracteerde zorg bij de zorgverzekering. Ik zal bij aanmelding vragen waar je verzekerd bent om na te gaan of je de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed krijgt van je zorgverzekering. Dit is altijd minus je eigen risico.

Eigen Risico
Vergoeding van uw behandeling valt wel onder het verplichte Eigen Risico. In 2019 is het eigen risico € 385 per persoon. Indien u een hoger eigen risico heeft afgesloten, betaalt u dus ook meer.
Er is geen aanvullende eigen bijdrage.

Verwijsbrief
Verwijzen kan ook via ZORGDOMEIN.
Om in aanmerking te komen voor vergoeding vanuit uw basisverzekering is een verwijsbrief van uw huisarts nodig waarin staat dat u verwezen wordt naar de GB GGZ. Daarnaast moet de reden van de verwijzing en/of de diagnose waar uw huisarts aan denkt erin vermeld staan.
Ook dient de AGB-code van de verwijzende arts op de brief te staan. Ik heb de orginele papieren versie dan nodig met handtekening en stempel.
Sommige zorgverzekeraars hebben aanvullende eisen aan de verwijzing.

Contracten met zorgverzekeraars.
Ik werk deels contractvrij.
Voor de verzekeraars waarmee een contract is afgesloten zal de factuur rechtstreeks gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar.
Doorgaans is er slechts 1x een product declareerbaar per 365 dagen.

Gecontracteerd per 2020:
Zorgverzekering UZOVI
   
Zilveren Kruis /Pro Life / ZieZo 3311
Interpolis Zorgverzekeringen 3313
FBTO zorgverzekeringen 3351
One Underwriting Health BV 8971
De Friesland 3357
   
ONVZ- ONVZ  / PNO zorg / VvAA 3343
ENO- Salland Zorgverzekeringen / Hollandzorg / Zorgdirect 3347
Zorg en Zekerheid 7085
   
NV Unive Zorg –Unive / Zorgzaam Verzekerd 0101
NV Unive Zorg –SZVK 0212
NV Unive Zorg -ZEKUR 0101
NV Unive Zorg –ZEKUR natura 3361
VGZ Zorgverzekeraar N.V./ VGZ / IZZ / Bewuzt / MVJP 7095
IZA- IZA zorgverzekeraar NV. 3334
N.V. Zorgverzekeraar UMC 0736
   
DSW Zorgverzekeraar 7029
Stad Holland Zorgverzekeraar 7037
In Twente 3344
a.s.r. BASIS Ziektekostenverzekering 0403
ASR - De Amersfoortse 9018
ASR - Ditzo 3336
Aevitae B.V. 3328

Geen contract per 2020:
Als u bij Caresq  (Promovendum, Besured, National Academic-uzovi 3353, Aevitae) verzekerd bent dan ontvangt u zelf de factuur en wordt een percentage van de kosten vergoed. Dit percentage is afhankelijk van uw polis. Indien u een restitutiepolis heeft kunt u het volledige bedrag bij uw verzekering declareren.  
In 2020 zal ik ook geen contract hebben met MENZIS of Anderzorg (3332 en 3333). Alls u deze zorgverzekering heeft ontvangt u ook zelf de factuur.
Voor CZ, Ohra of Delta Lloyd is er geen enkele mogelijkheid voor begeleiding bij mij, ook niet ongecontracteerd. Dit heeft te maken met contractuele verplichtingen elders.

Jeugdzorg
Ik heb geen contract met HollandRijnland.
U kunt voor Jeugdzorg terecht bij mijn collega Judith van Gils.

Onverzekerde zorg
Aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek en levensfaseprobematiek, specifieke fobieeen - zijn uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. De cliënt zal de behandeling hiervoor zelf moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering. Informeer bij uw behandelaar en uw zorgverzekeraar of uw behandeling vergoed wordt voordat u begint aan het traject.

Budgetpolissen
Binnen budgetpolissen zijn er aanvullende uitsluitingen van verzekerde zorg. Dit betekent dat u hiervoor geen vergoeding krijgt via uw zorgverzekering én dat ik u hiervoor geen factuur mag sturen. Dit betreft vaak de meeste stoornissen waarvoor mensen in zorg komen (zoals depressieve klachten). Soms is het wél mogelijk om begeleiding te krijgen- overleg éérst met uw zorgverzekering! Na ontvangst van de originele verwijsbrief van uw huisarts ontvang ik dan graag een bewijs van uw zorgverzekering waarin staat dat uw zorgverzekering akkoord gaat met vergoeding van uw begeleiding bij mij. De aanmelding zal hierdoor aanzienlijk meer tijd vragen.
Ook andere zorgverzekeraars kunnen extra eisen stellen binnen hun budgetpolissen!
Check uw polis, u bent zelf verantwoordelijk als er extra kosten aan zijn verbonden!

Tarieven (buiten uw zorgverzekering)
Mocht ik geen contract hebben of mocht uw ziektekostenverzekeraar de kosten niet meer vergoeden dan worden de volgende tarieven gehanteerd, vanaf 1 januari 2020:
Product  
Individueel consult (198300) 
(45 minuten plus 15 minuten administratietijd)         
 € 110,27 
Product Intensief (180003)  550-750 minuten  € 1.383,65   
Product Middel (18002)  250-550 minuten  € 853,38      
Product Kort   (180001)        120-250 minuten  € 503,47    
Product Chronisch (180004)  € 1.330,98    
Product Onvolledig (180005)  0-120 minuten  € 219,78      
Schriftelijke informatieverstrekking aan
bedrijfsarts, verzekeringsarts (119052)  30-45 minuten
 €86,57      
                     
HUUR WAIS-IV (alleen voor bevoegde collega's) (incl 3 testformulieren)                                                                                                    €150,00         

Losse sessies dienen vooorafgaand aan het gesprek betaald te worden. U krijgt een linkje waarmee u kunt betalen. De factuur krijgt u achteraf opgestuurd.

Alleen met een zuivere restitutiepolis kunt u 100% van deze kosten vergoed krijgen.
Wanneer er niet rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd wordt, ontvangt u een factuur met het verzoek deze binnen 14 dagen te betalen. Als het nodig is een herinnering te sturen wordt daarvoor per herinnering €5,00 administratiekosten in rekening gebracht. Daarna verloopt inning via incasso.

Over alle kosten die niet bij de zorgverzekeraar kunnen worden gedeclareerd is het wettelijk verplicht 21% BTW te heffen. Dit betreft dus aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek en levensfaseprobematiek en specifieke fobieeen.

No Show
Mocht u een afspraak niet na kunnen komen, dan wordt u verzocht dat binnen 24 uur vóór de geplande afspraak door te geven. Bij een niet nagekomen of een te laat geannuleerde afspraak wordt de tijd die voor u werd gereserveerd bij u zelf in rekening gebracht, omdat dit uiteraard niet door uw zorgverzekeraar wordt vergoed.

Zuivere Restitutiepolis:
De onderstaande zorgverzekeraars hebben in 2020 een restitutiepolis:
Zorgverzekeraar Naam polis
Aevitae (EUCARE) Basisverzekering Restitutie
CZ Zorgkeuzepolis
De Amersfoortse Basisverzekering Restitutie
FBTO Zorgverzekering (Restitutie)
IZA Eigen Keuze
IZZ (CZ voor de zorg) Zorgkeuzepolis
IZZ (VGZ voor de zorg) Basisverzekering Restitutie
Menzis Basis Vrij
Nationale-Nederlanden Zorgverzekering Restitutie
OHRA Zorgverzekering
ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering
PMA Basis Vrij
PNOzorg Basisverzekering
Stad Holland Zorgpolis
Studenten Goed Verzekerd Basis Exclusief
United Consumers (VGZ) VGZ Eigen Keuze
Univé Zorg Vrij polis
VGZ VGZ Eigen Keuze
VvAA Zorgverzekering Basis
ZEKUR Gewoon ZEKUR Zorg Vrij
Zilveren Kruis Basis Exclusief
Zorg en Zekerheid Zorg Vrij Polis
ZorgDirect Basispolis
Zorgverzekeraar UMC UMC Zorgverzekering


Klachten
Wanneer je een klacht hebt wil ik je vragen deze eerst met mij te bespreken zodat we in overleg kunnen bekijken of we er samen uitkomen. Wanneer je dit niet wenst kun je gebruik maken van de klachtenregeling via mijn beroepsvereniging LVVP. Je kunt bij mij aangeven dat je een klacht hebt en dan geef ik je een klachtenformulier om contact op te nemen met de LVVP.
©2020 Praktijk Kern Leiden