Sitemap | Roodenburgerstraat 1A, 2313 HH Leiden | Oosterkerkstraat 1, 2312 SN Leiden

Aanmelding

U kunt zich via het contactformulier aanmelden. Geef bij uw aanmelding aan welke zorgverzekering u heeft. Alleen clienten van 18 jaar en ouder kan ik begeleiden.
Voor alle activiteiten (gesprekken / diagnostiek) is een verwijzing van een arts noodzakelijk, tenzij u de kosten niet wilt (laten) declareren bij de zorgverzekering.

De huisarts kan verwijzen via ZORGDOMEIN- dit gaat digitaal.

De (papieren) verwijzing moet voldoen aan een aantal regels:
Vermelding van de AGB code van de verwijzende arts, verwijzing naar Generalistische Basis-GGZ, het benoemen van de psychische stoornis (of een vermoeden ervan).
U neemt bij het eerste gesprek de papieren verwijzing van een arts mee, evenals een kopie van uw zorgverzekeringpas en van uw identiteitsbewijs.

Voorafgaande aan het eerste gesprek zal ik u vragen enkele zaken via de email aan te leveren (zie werkwijze )

-----
Sinds 1 juni 2009 zijn alle zorgaanbieders verplicht om het Burgerservicenummer (BSN) op te nemen in de administratie en te gebruiken bij gegevensuitwisseling over cliënten. Dit betekent dat u zich als cliënt moet legitimeren met een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Daarnaast heb ik overige persoonsgegevens nodig zoals uw geboortedatum en uw adres.©2024 Praktijk Kern Leiden