Sitemap | Roodenburgerstraat 1A, 2313 HH Leiden | Oosterkerkstraat 1, 2312 SN Leiden

Werkwijze

U kunt bij mij terecht voor verschillende klachten of problemen, zoals (onverklaarde) lichamelijke klachten, traumatische ervaringen, angst- en depressieve klachten, studieproblemen, burn-out, rouwverwerking, verwerking en omgaan met chronische ziekten, levensfase problemen, relatieproblematiek en meer.
Voor vergoeding vanuit uw zorgverzekering is het noodzakelijk dat er sprake is van een psychische stoornis die valt onder de te vergoeden zorg. U kunt dit navragen bij uw zorgverzekeraar.
Er is alleen begeleiding binnen de Generalistische Basis GGZ mogelijk.

Aanmelding:  Als u zich bij mij aanmeldt en er is plek; dan vult u eerst een aanmeldfromulier (persoonsgegevens) emn een uitgebreid anamneseformulier (klachten en achtergrond) in.
U krijgt informatie over de praktijk en de privacyregels. Nadat ik van u het aandmeldformulier en anamneseformulier ingevuld terug heb gekregen kunnen gesprekken aanvangen.

Diagnostische fase:  Binnen deze fase, die 1-3 gesprekken kan duren, en soms nog langer, is er ruimte voor het uitdiepen welke problematiek er onder de klachten ligt Er wordt een diagnose gesteld (DSM-V), dit is verplicht voor vergoeding vanuit de zorgverzekering, Soms is het zinvol om uw partner of een ander gezinslid een keer uit te nodigen.

Begeleidingsfase
Ik kijk vanuit een procesgerichte benadering; de klachten bestaan vaak als signaal en zijn niet altijd oplosbaar. Wel kunnen we er ons misschien anders toe gaan verhouden.
In de gesprekken volg ik de visie en uitgangspunten van ACT (Acceptance and Commitment Therapy), en kijk ik systemisch (Iopt). De techniek EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) kan worden toegepast om een moeilijke ervaring te verwerken.
De begeleiding vraagt soms veel van u, en ik vraag uw bereidheid daartoe.
Een gesprek duurt doorgaans 60-90 minuten.

Afrondingsfase: Tijdens de afronding is er de ruimte om aan te geven wat de begeleiding heeft opgeleverd en wat niet en hoe u het contact heeft ervaren.
Indien u akkoord gaat, wordt er een evaluatie naar de huisarts verstuurd. Er worden vragenlijsten gestuurd (waaronder de CQi een tevredenheidsinstrument).

Crisis: Bij plotseling hevige verergering van klachten waarbij u ervaart direct een gesprek nodig te hebben, verwijs ik u naar de huisarts en de 24-uurs bereikbaarheid van de huisartspost.
Er is geen crisis-dienst voor mijn praktijk betrokken. In het weekeinde ben ik niet bereikbaar. Doordeweeks is er meestal binnen 24 uur een reactie.
©2024 Praktijk Kern Leiden