Sitemap | Roodenburgerstraat 1A, 2313 HH Leiden | Oosterkerkstraat 1, 2312 SN Leiden

Werkwijze

U kunt bij mij terecht voor verschillende klachten of problemen, zoals (onverklaarde) lichamelijke klachten, traumatische ervaringen, angst- en depressieve klachten, studieproblemen, burn-out, rouwverwerking, verwerking en omgaan met chronische ziekten, levensfase problemen, relatieproblematiek en meer. Voor vergoeding vanuit uw zorgverzekering is het noodzakelijk dat er sprake is van een psychische stoornis die valt onder de te vergoeden zorg. U kunt dit navragen bij uw zorgverzekeraar.
Er is alleen begeleiding binnen de Generalistische Basis GGZ mogelijk.

Aanmelding
Als u zich via email of telefonisch aanmeldt - dan krijgt u van Therapieland (e-health omgeving) een verzoek u aan te melden. Via deze omgeving kan ik u een aanmeldingsformulier, anamneseformulier, een goedkeuringsverklaring, informatie over privacy en de praktijkinformatie toesturen. Op deze manier is uw persoonlijke informatie veilig (AVG proof). U kunt mij ook via deze omgeving uw persoonlijke informatie veilig toesturen.

Diagnostische fase
Na ontvangst van het aanmeldingsformulier en anamneseformulier kan ik het dossier digitaal openen en krijgt u een vragenlijst opgestuurd (via afzender Therapieland).
In het eerste gesprek (de intake) zal verder onderzocht worden welke problematiek aanwezig is. Dit wordt eventueel ondersteun met meer vragenlijsten. Er wordt een diagnose gesteld. In 1 tot 3 gesprekken zal duidelijk worden of u bij mij aan het goede adres bent of dat ik u beter kan doorverwijzen.

Soms is het zinvol om uw partner of een ander gezinslid een keer uit te nodigen.

Begeleidingsfase
In de begeleiding is er enige ruimte voor klachtgericht werken, ik maak echter juist voornamelijk gebruik van technieken en uitgangspunten van de ACT (Acceptance and Commitment Therapy). De techniek EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) kan worden toegepast om een traumatische ervaring te behandelen. Het "hier en nu" heeft meestal de focus tijdens de behandeling, waarbij er een verbinding met het verleden kan worden gelegd, om inzicht te krijgen en dingen te verwerken. Ik verwacht van u een actieve houding.

Een gesprek duurt doorgaans 45 minuten. Soms 60 of 90 minuten. De duur van een behandeling ligt tussen de 6 en 11 gesprekken. Afhankelijk van de ernst en de complexiteit zal uw problematiek vallen in de categorie "kort", "middel", "intensief" of "chronisch". Aan het eind van de behandeling zal ik nogmaals enkele vragenlijsten afnemen om te beoordelen in hoeverre de klachten zijn afgenomen. De beëindiging van de behandeling vindt plaats in een afsluitend evaluerend gesprek. De verwijzer (huisarts) wordt geïnformeerd over de uitkomsten van de intake en/of bij afronden van de behandeling, tenzij u zich beroept op uw blokkeringsrecht.

In het kader van mijn opleiding neem ik (in overleg) regelmatig een gesprek op video op.

Afrondingsfase: Tijdens de afronding is er de ruimte om aan te geven wat de begeleiding heeft opgeleverd en wat niet en hoe u het contact heeft ervaren. Indien u akkoord gaat, wordt er een evaluatie naar de huisarts verstuurd. Er worden vragenlijsten gestuurd (waaronder de CQi een tevredenheidsinstrument). De declaratie wordt bij uw zorgverzekering ingediend.

Crisis: Bij plotseling hevige verergering van klachten waarbij u ervaart direct een gesprek nodig te hebben, verwijs ik u naar de huisarts en de 24-uurs bereikbaarheid van de huisartspost. Er is geen crisis-dienst voor mijn praktijk betrokken. In het weekeinde ben ik niet bereikbaar. Doordeweeks is er meestal binnen 24 uur een reactie.
©2021 Praktijk Kern Leiden