Sitemap | Roodenburgerstraat 1A | Oosterkerkstraat 1, 2312 SN Leiden, 2313 HH Leiden

Wachttijden

Vakantie, waarneming en wachttijd


Vakantie:Waarneming door: 
 


Wachttijd:
De wachttijd bij Mariëlle van der Poel voor nieuwe aanmeldingen (tot intake) is ongeveer 10 weken. 

De wachttijd bij Reineke Bos is ongeveer 4 weken. 

Tussen intake en start behandeling is geen wachttijd.


Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u contact opnemen met uw verwijzer of met uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar kan u helpen bij het zoeken naar een andere behandelaar zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).


©2021 Praktijk Kern Leiden