Sitemap | Roodenburgerstraat 1A, 2313 HH Leiden | Oosterkerkstraat 1, 2312 SN Leiden

Wachttijden

Vakantie, waarneming en wachttijd


Vakantie:
Mariëlle van der Poel:  26 juli - 15 augustus 2021
Reineke Bos: 26 juli - 15 augustus 2021

Waarneming door: 
Suzanne Stil, tel. 06 2841 8430
Bij dringende situaties kunt u het best contact opnemen met uw huisarts. Wachttijd:
De wachttijd bij Mariëlle van der Poel voor nieuwe aanmeldingen: Er is een tijdelijke stop voor nieuwe cliënten.

De wachttijd bij Reineke Bos is ongeveer 8 weken. 

Tussen intake en start behandeling is geen wachttijd.


Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u contact opnemen met uw verwijzer of met uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar kan u helpen bij het zoeken naar een andere behandelaar zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).


©2021 Praktijk Kern Leiden