Sitemap | Oosterkerkstraat 1, 2312 SN Leiden | Roodenburgerstraat 1A, 2313 HH Leiden

Wachttijden

Vakantie, waarneming en wachttijd

Vakantie:
20 juli t/m 7 aug 2020

Waarneming door:


Wachttijd:
De wachttijd voor nieuwe aanmeldingen (tot intake) ongeveer 12 weken. Tussen intake en start behandeling is geen wachttijd.


Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u contact opnemen met uw verwijzer of met uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar kan u helpen bij het zoeken naar een andere behandelaar zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).


©2020 Praktijk Kern Leiden