Sitemap | Roodenburgerstraat 1A, 2313 HH Leiden | Oosterkerkstraat 1, 2312 SN Leiden

Wachttijden

Vakantie, waarneming en wachttijd


Vakantie: 23 dec 2022 t/m 3 jan 2023

Waarneming door:  


Wachttijd:
Bij Mariëlle van der Poel is de wachttijd 3 maanden.

Bij Wendy Cederhout, GZ-psycholoog in opleiding is de wachttijd 2 maanden. 


Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u contact opnemen met uw verwijzer of met uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar kan u helpen bij het zoeken naar een andere behandelaar zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).


©2022 Praktijk Kern Leiden