Sitemap | Roodenburgerstraat 1A, 2313 HH Leiden | Oosterkerkstraat 1, 2312 SN Leiden

Kosten

Financiering Geestelijke Gezondheidszorg

De financiering van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wordt op basis van de ernst en complexiteit van de problematiek onderverdeeld in:
  • Huisartsenzorg en praktijkondersteuning (HA en POH GGZ)
  • Generalistische Basis GGZ (GB GGZ)
  • Specialistische GGZ (S GGZ)
De psychologische hulp die door mij verleend wordt valt onder de Generalistische Basis GGZ.

Behandeling in de Generalistische Basis GGZ

De GB GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige stoornissen en de behandeling zal daarin veelal kortdurend zijn. 

Uw behandeling wordt vanuit uw basisverzekering betaald als u voldoet aan de criteria die daar voor bepaald zijn, waaronder een verwijsbrief van de huisarts en een gediagnosticeerde DSM-V stoornis.

Eigen risico

Vergoeding van uw behandeling valt onder het verplichte Eigen Risico. Voor 2024 is dit bepaald op € 385 en dit wordt eerst aangesproken voordat de zorg die in het basispakket zit vergoed wordt.

Verwijsbrief

Om in aanmerking te komen voor vergoeding vanuit uw basisverzekering is een verwijsbrief van uw huisarts nodig waarin staat dat u verwezen wordt naar de GB GGZ. Daarnaast moet de reden van de verwijzing en/of de diagnose waar uw huisarts aan denkt erin vermeld staan. De verwijsbrief kan door de huisarts via ZorgDomein verstuurd worden naar Mariëlle van der Poel (Praktijk Kern).

Zorgverzekeraars

Ik heb met bijna alle zorgverzekeraars, behalve met de CZ-koepel (hieronder valt CZ, Just, Nationale Nederlanden en Ohra) contracten afgesloten voor 2024.
Als u bij een van de verzekeraars die onder CZ vallen verzekerd bent dan ontvangt u zelf de factuur en wordt een percentage van de kosten vergoed. Dit percentage is afhankelijk van uw polis. Als u een restitutiepolis heeft kunt u het volledige bedrag bij uw verzekering declareren.  
Voor de verzekeraars waarmee een contract is afgesloten zal de factuur rechtstreeks gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar.

Zorg die niet wordt vergoed

Aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek zijn uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. Mocht daar sprake van zijn dan moet u de behandeling hiervoor zelf betalen, tenzij het eventueel uit het aanvullende pakket van uw verzekering vergoed wordt. Informeer bij twijfel bij uw zorgverzekeraar of de behandeling vergoed wordt. 

Tarieven

Onderstaande tarieven worden gehanteerd voor zelfbetalers.

Individueel consult (45 minuten plus 15 minuten administratietijd) € 115,00
Relatietherapie dubbel consult (per persoon een enkel consult) € 230,00
   

Factuur

Wanneer er niet rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd kan worden, dan ontvangt u maandelijks een factuur met het verzoek deze binnen 14 dagen te betalen. 

No show

Mocht u een afspraak niet na kunnen komen, dan wordt u verzocht dat binnen 24 uur voor de geplande afspraak door te geven. Bij een niet nagekomen of een te laat geannuleerde afspraak wordt de tijd die voor u werd gereserveerd bij u zelf in rekening gebracht, omdat dit niet door uw zorgverzekeraar wordt vergoed.
©2024 Praktijk Kern Leiden