Sitemap | Roodenburgerstraat 1A, 2313 HH Leiden | Oosterkerkstraat 1, 2312 SN Leiden

Aanmelding

Aanmelding


U kunt zich telefonisch (06 4233 2745) of via het contacformulier op de website aanmelden. Daarna zal er een korte telefonische intake plaatsvinden waarin ook de eerste afspraak ingepland wordt. U krijgt vervolgens informatie over de gang van zaken in de praktijk, een aanmeldingsformulier en een vragenlijst toegestuurd (per e-mail of post). Het is prettig als u het aanmeldingsformulier en de vragenlijst voor onze eerste afspraak terugstuurt.

Wij zijn als zorgaanbieders verplicht om het Burgerservicenummer (BSN) op te nemen in de administratie en te gebruiken bij gegevensuitwisseling over clienten. Dit betekent dat u zich als client moet legitimeren met een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. U kunt uw legitimatiebewijs en de verwijzing van de huisarts naar uw eerste afspraak meenemen.

Corona-maatregelen januari 2021
 

Ten aanzien van de huidige situatie rondom het  coronavirus wil ik het volgende melden wat betreft de gedragsregels die zijn opgesteld door het RIVM en het op dit moment geldend advies van onze beroepsvereniging.

Als er geen ziekteverschijnselen zoals koorts, keelpijn en verkoudheid én u vermoedt geen besmetting dan bent u welkom op de praktijk. Ik hanteer maatregelen als fysieke afstand van 1,5 meter en hygiënische maatregelen. Ik zal de deur voor u open doen, stoelen worden na de afspraak schoongemaakt, ik schenk geen koffie, thee en water en liever geen bezoek aan toilet. Komt u niet te vroeg, dan is de bezeting in de wachtkamer ook minimaal. 

Iedereen die zich niet lekker voelt, koorts heeft, verkoudheidsverschijnselen heeft, graag afmelden. Dat geldt vanzelfsprekend ook voor mij, zodra ik klachten heb zal ik onze afspraken annuleren.
Ieder kan zich ten alle tijden gewoon afmelden, er zijn dan geen financiële gevolgen. Ook als u zich  zorgen maakt, bijv. omdat u zelf een kwetsbare gezondheid heeft of er kwetsbare mensen in uw  omgeving zijn, dan is een bezoek aan de praktijk af te raden.


Voor alle mensen die niet kunnen of willen komen kan ik een consult via beeldbellen aanbieden. Ik heb de mogelijkheid voor een beveiligde verbinding via Embloom/KPN messenger. Als u dit wenst dan zal ik een linkje sturen om je zg. E-health account te activeren.
©2021 Praktijk Kern Leiden