Sitemap | Oosterkerkstraat 1, 2312 SN Leiden | Roodenburgerstraat 1A, 2313 HH Leiden

Aanmelding

U kunt zich telefonisch (06 4233 2745) of via het contacformulier aanmelden. Daarna zal er een korte telefonische intake plaatsvinden waarin ook de eerste afspraak ingepland wordt. U krijgt vervolgens informatie over de gang van zaken in de praktijk, een aanmeldingsformulier en een vragenlijst toegestuurd (per e-mail of post). Het is prettig als u het aanmeldingsformulier en de vragenlijst voor onze eerste afspraak terugstuurt.

Wij zijn als zorgaanbieders verplicht om het Burgerservicenummer (BSN) op te nemen in de administratie en te gebruiken bij gegevensuitwisseling over clienten. Dit betekent dat u zich als client moet legitimeren met een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. U kunt uw legitimatiebewijs en de verwijzing van de huisarts naar uw eerste afspraak meenemen.
©2020 Praktijk Kern Leiden