Sitemap | Oosterkerkstraat 1, 2312 SN Leiden | Roodenburgerstraat 1A, 2313 HH Leiden

Werkwijze

U kunt bij mij terecht voor verschillende psychische klachten, problemen en stoornissen: depressieve klachten, angsten (paniekstoornis, fobieen, dwangklachten, angst voor ernstige ziekten), traumagerelateerde klachten, lichamelijke klachten waar geen oorzaak gevonden voor kan worden, eetproblemen, ADHD, overspannenheid en burnout, rouwverwerking, levensfaseproblematiek en relatieproblematiek.
 
Niet alle bovengenoemde problemen vallen onder verzekerde GGZ-zorg. Relatieproblemen, werkgerelateerde problemen en aanpassingsstoornissen vallen niet onder de verzekerde zorg.
 
Na ongeveer 1 a 2 gesprekken kan op basis van de verzamelde gegevens (gesprek en eventuele testresultaten) een oordeel gegeven worden of u op de juiste plek bent of dat doorverwijzing noodzakelijk is. Op basis van de diagnose, de ernst en complexiteit van uw probleem wordt een inschatting gemaakt van de behandelduur (kort 3-5, middel 5-8, intensief 9-12 gesprekken).
 
Vervolgens wordt het behandelplan opgesteld waarin de probleemomschrijving geformuleerd wordt, het doel van de behandeling en hoe we daar aan gaan werken.
 
Soms is het zinvol om uw partner of een ander gezinslid een of meer keer uit te nodigen.
 
Ik werk klachtgericht en vanuit het 'hier en nu'. De huidige situatie en klachten is het uitgangspunt van de behandeling. Dat neemt niet weg dat er verbinding met het verleden gelegd kan worden om inzicht te krijgen in het ontstaan en voortbestaan van de klachten.
 
Ik werk niet vanuit een specifiek psychotherapeutisch kader maar gebruik technieken uit verschillende stromingen (gedrags- en cognitieve therapie(CGT), EMDR, mindfulness, Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Compassion Focused Therapy (CFT) en focusing). Het is afhankelijk van de problemen en personen welke aanpak het beste aansluit.
 
Tijdens de behandeling werken we samen aan verandering van de problemen of klachten. Een consult duurt 45 minuten. Om een beeld te krijgen van het effect van de behandeling zal ik u aan het begin, halverwege en aan het einde van de behandeling een klachtenlijst sturen. U krijgt dan via e-mail een linkje toegestuurd die u doorlinkt naar de vragenlijst. De beeindiging van de behandeling vindt in een afsluitend evaluerend gesprek plaats.
 
Onderzoek naar AD(H)D neemt meestal drie consulten in beslag. Daarnaast zal er bij voorkeur een gesprek gevoerd worden met een ouder of partner (heteroanamnese).
 
Voluit Leven Leiden

Sinds een paar jaar werk ik met het combinatieprogramma 'Voluit Leven Leiden'. Dit programma kan worden aangeraden bij problemen die zowel een psychische als lichamelijke uitingsvorm hebben, of waarbij het belangrijk is om ook de lichamelijke kant bij de behandeling te betrekken. Tijdens deze behandeling zal er vanuit drie invalshoeken aandacht zijn voor uw problematiek. Het bestaat uit een 9 weeks zelfhulpprogramma 'Voluit leven' (boek of online) en sessies bij zowel de psycholoog als de psychosomatisch fysiotherapeut (Edith Pans of Mirthe Engels). Het programma is gestoeld op de principes van 'Acceptance en commitment therapy'. Mindfulness speelt hierbij ook een belangrijke rol.
 

©2020 Praktijk Kern Leiden