Sitemap | Roodenburgerstraat 1A, 2313 HH Leiden | Oosterkerkstraat 1, 2312 SN Leiden

Werkwijze

Werkwijze 


U kunt bij mij terecht voor verschillende psychische klachten, problemen en stoornissen: depressieve klachten, angsten (paniekstoornis, fobieen, dwangklachten, angst voor ernstige ziekten), traumagerelateerde klachten, lichamelijke klachten waar geen oorzaak gevonden voor kan worden, eetproblemen, ADHD, overspannenheid en burnout, rouwverwerking, levensfaseproblematiek en relatieproblematiek.
 
Niet alle bovengenoemde problemen vallen onder verzekerde GGZ-zorg. Relatieproblemen, werkgerelateerde problemen en aanpassingsstoornissen vallen niet onder de verzekerde zorg.
 
Na ongeveer 1 a 2 gesprekken kan op basis van de verzamelde gegevens (gesprek en eventuele testresultaten) een oordeel gegeven worden of u op de juiste plek bent of dat doorverwijzing noodzakelijk is. Op basis van de diagnose, de ernst en complexiteit van uw probleem wordt een inschatting gemaakt van de behandelduur (kort 3-5, middel 5-8, intensief 9-12 gesprekken).
 
Vervolgens wordt het behandelplan opgesteld waarin de probleemomschrijving geformuleerd wordt, het doel van de behandeling en hoe we daar aan gaan werken.
 
Soms is het zinvol om uw partner of een ander gezinslid een of meer keer uit te nodigen.
 
Ik werk klachtgericht en vanuit het 'hier en nu'. De huidige situatie en klachten is het uitgangspunt van de behandeling. Dat neemt niet weg dat er verbinding met het verleden gelegd kan worden om inzicht te krijgen in het ontstaan en voortbestaan van de klachten.
 
Ik werk niet vanuit een specifiek psychotherapeutisch kader maar gebruik technieken uit verschillende stromingen (gedrags- en cognitieve therapie(CGT), EMDR, mindfulness, Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Compassion Focused Therapy (CFT) en focusing). Het is afhankelijk van de problemen en personen welke aanpak het beste aansluit.
Bij veel stress- en emotionele problemen speelt een verstoring van de connectie tussen lichaam en geest een rol en wordt het natuurlijk herstel of verwerking belemmerd. In mijn behandeling zal de aandacht voor het lichaam meegenomen worden of soms wordt de behandeling in samenwerking met een psychosomatisch fysiotherapeut gedaan. 
 
Tijdens de behandeling werken we samen aan verandering van de problemen of klachten. Een consult duurt 45 minuten. Om een beeld te krijgen van het effect van de behandeling zal ik u aan het begin, halverwege en aan het einde van de behandeling een klachtenlijst sturen. U krijgt dan via e-mail een linkje toegestuurd die u doorlinkt naar de vragenlijst. De beeindiging van de behandeling vindt in een afsluitend evaluerend gesprek plaats.
 
Onderzoek naar AD(H)D neemt meestal drie consulten in beslag. Daarnaast zal er bij voorkeur een gesprek gevoerd worden met een ouder of partner (heteroanamnese).
 
©2021 Praktijk Kern Leiden